Skribentarkiv: Katharina

Få gratis medlemskap ut året!

Norsk seterkultur tilbyr gratis medlemskap ut året inkludert 3 utgaver av Seterbrukaren. Fordi det blir stadig færre setre i drift leter vi med lykt og lupe for å finne muligheter til å styrke seterdrifta. Vi trenger din støtte. Som medlem … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Få gratis medlemskap ut året!

Vil undersøke hvilke utfordringer som må løses for å bevare stølsdrifta

AgriAnalyse gjennomfører en spørreundersøkelse blant alle landets seterbrukere med melkeproduksjon, og vi oppfordrer alle seterbrukere til å ta undersøkelsen. Hensikten med spørreundersøkelsen er å belyse dagens situasjon for seterbrukerne og hvilke utfordringer som må løses for at nedgangen i antall … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Vil undersøke hvilke utfordringer som må løses for å bevare stølsdrifta

Prosjektleiar på plass til UNESCO-arbeid

Norsk seterkultur har no fått på plass ei prosjektleiar for arbeidet for ei inskripsjon av seterkulturen i UNESCO. Anne-Katrine Brun Norbye leiar no forprosjektet som skal knyte til seg samarbeidspartar og få fundamentet for det vidare arbeidet på plass. Vi … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Prosjektleiar på plass til UNESCO-arbeid

Opprop for skjerming av seterkulturen ved kutt i mjølkekvotar

Når norske mjølkebøndar no må redusere mjølkekvotene, ber vi om at seterbrukarar skjermast. Seterdrifta er kraftig redusert dei seinare åra, og er svært sårbar for tiltak som kan svekke drifta. Når seterdrifta forvinn, mister vi ein mange hundre år (kankje … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Opprop for skjerming av seterkulturen ved kutt i mjølkekvotar

Seterkultur får støtte til UNESCO-arbeid

Norsk seterkultur har fått kr 150 000,- frå Oppland fylkeskommune og kr 50 000,- frå Fylkesmannen i Innlandet til eit forprosjekt for å få seterkulturen innskriven på UNESCO si liste over immateriell kulturarv. Prosjektet legg opp til eit svensk-norsk samarbeid. Norsk … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Seterkultur får støtte til UNESCO-arbeid