Meir kumjølk og mindre geitmjølk foredla lokalt

SLF melder at meir kumjølk og mindre geitmjølk blir foredla lokalt-

Les meir

Dette innlegget vart lagt inn i Nyheiter. Bokmerk fastlenkja.