Bli medlem!

Norsk seterkultur får mange gode tilbakemeldingar om jobben organisasjonen gjer for seterdrifta, og på facebook manglar det ikkje på ”likes”.

Skal organisasjonen ha ressursar og tyngde til å oppnå meir, så trengs det medlemar – både aktive seterbrukarar og støttemedlemar.

Så bli medlem!

Dette innlegget vart lagt inn i Nyheiter. Bokmerk fastlenkja.