Lekkjer

Hanen

NIBIO

TINE

Felleskjøpet

Norsk Landbruksmuseum

Avlslaget for Sidet Trønderfe og Nordlandsfe

European Centre for Eco Agro Tourism

Norsk Gardsost

Center for Bio-diversitet

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging

Det Kgl. Selskap for Norges Vel – prosjekt Levande Stølar

Kitilbu Utmarksmuseum

Norges Bygdekvinnelag 

Det kongelige selskap for norges vel

Norsk Kulturarv

Den norske Turistforening

Natur og ungdom

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norges Bondelag

Utviklingsfondet

www.klimaloftet.no

www.gronnhverdag.no

www.ecotourism.org

Norsk økoturisme

www.trysil-forlaget.no

www.nordisk-kulturlandskap.no

www.xfabodar.se

www.fjellguiding.no

Vi är en ideell förening för hela Sveriges fäbodbrukare och för alla med intresse av att bevara det svenska fäbodbruket. Les meir

Centrum för biologisk mångfald i Sverige Centrum för biologisk mångfald (CBM) är ett nationellt centrum för kunskap om biologisk mångfald.

 

Sidene til FAO finer du her:
http://www.fao.org/family-farming/en/

Nytt og nyttig hefte om seterlandskap

SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) har i samarbeid med Nordisk Kulturlandskapsforbund–Norge gjeve ut heftet Seterlandskapet – Der fjell og skog møtes. Forfattarane er Ellen Svalheim og Hanne Sickel fra Bioforsk,
begge også medlemmer av NKF.

Seterorganisasjonar i Alpelanda

http://www.almwirtschaft.com/  (Austria)

http://www.almwirtschaft.net/ (Oberbayern)

http://www.alpwirtschaft.de/ (Allgaeu)

http://www.alpwirtschaft.ch/ (Sveits)

http://www.ruralpini.it/Alpeggi.htm (Italia)