Vi relanserer «Setra mi»

Norsk seterkultur ønsker å vite mer om setrene våre. Derfor relanserer vi kampanjen: «Setra mi!» der du kan dele bilder og fortelle om din egen seter! Kampanjen er startet i forbindelse med Unesco-prosjektet der målet er å få en best … Hald fram med å lese Vi relanserer «Setra mi»