Styret i Norsk seterkultur

Siv Eggen, styreleiar                                                                                                        Sørbygdvegen 543
7760 Snåsa
tlf. 481 02 785
sivbeate@me.com

Knut Ola Storbråten, nestleiar                                                                                                              Anno museum, Odalstunet
Kongsvinger festning 2
2213 Kongsvinger                                                                                                                                    tlf. 469 51 352
knut.ola.storbraten@annomuseum.no

Per Sæther                                                                                                                                    Gaupsetvegen 430                                                                                                                                  6631 Batnfjordsøra
tlf. 93 673 569
pesetra@gmail.com

Ove Sørestrand                                                                                                                  Strandavegen 2                                                                                                                                  6947 Lavik                                                                                                                                            Tlf. 951 38 819                                                                                                  ove.sorestrand@nlr.no


Kari Sofie Asmyhr Østen                                                                          kari.sofie.asmyhr.osten@tine.no
(Repr. landbrukssamvirket)

Varamedlemmer

Kjetil  Larsgard                                                                                                                              Hovsvegen 215                                                                                                                                   3577  Hovet                                                                                                                                           Tlf. 908 65 957                                                                                                             kjetil@larsgard.no

Inga Iversen Aasen                                                                                                                    Vingelsåsen 51                                                                                                                                         2542 Vingelen                                                                                                                                     Tlf. 416 37 520                                                                                                              ingaiversenaasen@gmail.com                                                                                                                                   

Gro Arneng
Dalsvegen 639
2940 Heggenes
Tlf. 952 26 255                                                                                                       groarneng@hotmail.com