Styret i Norsk seterkultur

Siv Eggen, styreleiar                                                                                                       
Sørbygdvegen 543
7760 Snåsa
Tlf. 481 02 785
sivbeate@me.com

Knut Ola Storbråten, nestleiar                                                                                                              Anno museum, Odalstunet
Kongsvinger festning 2
2213 Kongsvinger                                                                                                                                   
Tlf. 469 51 352
knut.ola.storbraten@annomuseum.no

Ove Sørestrand                                                                                                                 
Strandavegen 2                                                                                                                                 
6947 Lavik                                                                                                                                           
Tlf. 951 38 819                                                                                                 
ove.sorestrand@nlr.no

Inga Iversen Aasen                                                                                                                   
Vingelsåsen 51                                                                                                                                         2542 Vingelen                                                                                                                                       
Tlf. 416 37 520                                                                                                              ingaiversenaasen@gmail.com       

Kari Sofie Asmyhr Østen                                                                          kari.sofie.asmyhr.osten@tine.no
(Repr. landbrukssamvirket)

Varamedlemmer

1 vara
Irene Wik Aarbakk, Åmotsdal                                                                                   
Sudbøvegen 107                                                                                                                                     
3844 Åmotsdal                                                                                                                                         
Tlf. 911 96 434                                                                                                                  Irene_aarbakk@yahoo.no

2 vara
Ole Øvrejorde                                                                                                                 
Villandsvegen 38                                                                                                                                      3577 Hovet                                                                                                                                              Tlf.413 06 746                                                                                                                oleovrej@gmail.com                                                                                               

3. vara
Gro Arneng
Dalsvegen 639
2940 Heggenes
Tlf. 952 26 255                                                                                                       groarneng@hotmail.com