Seterbiblioteket

Dei mange bøkene og hefta om tema knytt til stølar og seterkultur fortener å bli samla i ei oversikt. Norsk seterkultur har gjennom åra presentert seterlitteratur i Seterbrukaren, men no er det på tide å samle informasjon om denne bokskatten. Arbeidstittel kan vera ”Seterbiblioteket”.

Seterkulturen har nesten sin eigen ”bokhaust”. I allefall er det gjennom åra gjeve ut ei rekkje bøker om setre og stølar, om historia, driftsformene, landskapet , biologien, poesien, musikken.

Stadig kjem det nye bøker med slike tema, og fleire er under arbeid. Sameleis fleire nettbaserte publikasjonar. Norsk seterkultur ynskjer å synleggjera dette, for å ta vare på historia men også for å inspirere til at stølsdrifta skal ha ei framtid. Lista nedafor er berre førebels, så vi oppmodar om å fylle på. E-postadressa seter@seterkultur.no tek i mot!

 • Setrer og seterliv i Sel. Sel historielag 2007
 • Setrer i Rørostraktom. Roar Dille, Peder Gullikstad og Ragnar Løkken. Fjellheimen forlag 2017.
 • Seterbruket i Verdal. Ingolf Dillan. 1073 Digital versjon
 • Seterliv i Nordre Land. Kompelien bok og media 2019.
 • Setrer og kulturlandskap. Ålvundeid og Ålvundfjord. Utgjeve i 2018 av Steinar Wirum, Helge Virum, Reidun B. Rødset, Nils Ulvund og Jarle Stavik.
 • Seterbok for Sunndal. Setre og kulturlandskap knytt til Sunndalsdalføret. 2018. Forfattar og utgjevar Tor Helge Gravem.
 • Seterboka: om seterdrift og seterdagar i indre Valsøyfjord. Guro Otnes Fjærli, Anne Botn Stokke. 2012
 • Stølsliv i Vestre Slidre. Gunnar Hauge og Frode Rolandsgard. Utgjevar: Då Måta
 • Kinning, bresting og ysting i Valdres, Helge Gudheim. Mat& Kultur AS 2013
 • Sætrane under Nibba, Sykkylven sogenemd 2011, om sætrane til Aure og Grebstaddalen i Sykkylven.
 • Sætrar under tinderad, Velledalen sogelag 2003, om sætrane i Velledalen, Sykkylven.
 • Til seters, Setrar i Norddal, Valldal Bygdekvinnelag 2012.
 • Setrar i Hornindal, Kjell Råd 2008
 • Sæterliv i Voldafjell, 1 og 2, 1999 og 2006.
 • Støl og stølsliv i Hemsedal, Hemsedal Historielag og Hemsedal Mållag 2002.
 • Seterliv, Karoline Daugstad og Svein Sæter, Det norske samlaget 2002.
 • Stølar og stølsliv i Luster kommune, Kåre Øvregard, Skald forlag 1999.
 • Stølsdrift i Nes i Hallingdal, Marit Holme Mehlum, Lokalhistorisk forlag 1995.
 • Seterbok for Åsskard, Bernt Bøe, Åsskard grunneigarlag 1995.
 • Til seters med Marit, Arvid Møller, Ansgar 1988.
 • Setra, et bygningsmiljø i fare, Landbruksforlaget 1976.
 • Å jeg vet en seter, Vera Gjersøe, om Christian Saxlund 2004.
 • Seterdrift i Finnmark, magistergradsavhandling av Sonja Westrheim 1978.
 • Eg gjekk meg opp til seterli – stølsliv i poesi og prosa, Den norske bokklubben 1981.
 • Seterliv, Den norske turistforenings årbok 1956.
 • Seterliv og seterstell, Maihaugens setergrend, Anders Sandvig 1942.
 • Til seters, Norsk seterbruk og seterstell, Lars Reinton 1969.
 • Fra meieridrift og seterliv, 1 og 2, Ludvig Funder 1945. Lærebøker i melkestell.
 • Budeiboka, N. Ødegård 1901. Sjette opplag, syttende tusen!
 • Norsk sætertradisjon, seterbruk og seterstell. Svale Solheim 1952.
 • Sæterbruket i Noreg 1, Sætertypar og driftsformer, Lars Reinton 1955.
 • Sæterbruket i Noreg 2, Sætra i haustingsbruket og i matnøytsla elles, Lars Reinton 1957.
 • Sæterbruket i Noreg 3, Lars Reinton, tre standardverk for norsk sæterbruk,1961.
 • Til seters. Norsk seterbruk og seterstell, Lars Reinton 1969,  ISBN 82-521-12730
 • Stølsdriften paa Vestlandet, meierimester J. Grude, Det Kgl Selskab for Norges Vel 1891.
 • Mellom romantikk og realisme. Om seterlandskapet som ideal og realitet, Karoline Daugstad, Senter for bygdeforskning. Rapport nr. 16/99.
 • Magnillsjøan, Per Hvamstad. Magnillsjøan Setersameie, Nordøsterdalsmusea og Per Hvamstad, Tynset 2008.
 • Gammelsetra 2014 – 40 år med ungdommeleg seterdrift. Grøvudalslaget og Stiftelsen Gammelsetra 2014.
 • Kvenndalen. Historie – kulturlandskapet – folket, Torbjørn Polden, Erling Myrbostad og Lars Steinar Ansnes. Stangvik Historielag.
 • Setrane i Lesja i teikning og tekst, Per Einbu og Arnfinn Kjelland. 1988.
 • Sætrin på Raphamn gjennom 250 år, Knut Eidem, 2006.
 • Borghild Dahle: Stølar og stølsliv i Øystre Slidre,
 • Grunke, busetting, stølss – og hytteliv. Hauge 2013
 • Stølsvidda, ei bok om Ulnes og Svennes sameier, Bergliot Strand, Nils Tore Ødegåder
 • Verne-Vøla, Valdres og Valdres folkemuseum 1983: Velkommen til Valdres Stølsdrift, Norsk stølsliv i nordisk samanaheng, rapport frå stølsseminaret i Valdres.
 • «Ysta ost og kjinna smør» Gamle setrer og seterliv i Heidal av Arvid Møller
 • Der var ei sæter . . . .-om sætre og sæterliv i Nord-Odal. Nordre Odalen Kulturminnelag, 2009 (isbn nr 978-82-303-1424-1)
 • Sætrer og sæterliv i Sør-Odal. Sør-Odal slekts- og historielag, 2010
 • Setrer i Øvre Romsdalen. Fra Normann-samlinga. Utgjevar: Rauma kommune 1993.
 • Seterbruket på Nordmøre : en studie av seterbruksformer i ytre og midtre strøk. Forfatter Marit Holme Mehlum. Kristiansund, Nordmøre Museum 2000.
 • Forvaltning og skjøtsel av stølar. Torgny Ueland. Prosjektrapport. Gloppen kommune 1998.
 • Seterlandskapet i Budaklen og Endalen, Midtre Gauldal, Midt-Norge. Kulturhistoriske og økologiske forhold i fjellets kulturlandskap. Gunilla Almered Olsson (red.). Rapport 2 – 1995. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Miljøvernavdelingen.
 • Forvaltning av seterområdene. Rapport fra seminar Voksenåsen 16. – 17. desember 1999. Riksantikvaren.
 • Norsk stølslandskap – et nøkkelområde for stølsdrift i Europa. Norges Vel 2001.
 • Seterbok for Todalen. Bernt Bøe. Utgjevar: Seterboknemnda i Todalen 1999.
 • Sætrene i Haustdalen og omegn, Alvdal, av Jørgen Streitlien og Stein Vardenær, utgitt i 2007.