Lekkjer

Hanen

NIBIO

TINE

Felleskjøpet

Norsk Landbruksmuseum

Norsk Bufe

Avlslaget for Sidet Trønderfe og Nordlandsfe

European Centre for Eco Agro Tourism

Norsk Gardsost

Center for Bio-diversitet

Kitilbu Utmarksmuseum

Norges Bygdekvinnelag 

Det kongelige selskap for norges vel

Norsk Kulturarv

Den norske Turistforening

Natur og ungdom

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norges Bondelag

Utviklingsfondet

www.klimaloftet.no

www.ecotourism.org

Norsk økoturisme

www.nordisk-kulturlandskap.no

SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) har i samarbeid med Nordisk Kulturlandskapsforbund–Norge gjeve ut heftet Seterlandskapet – Der fjell og skog møtes. 

Svensk fäbodkultur

Centrum för biologisk mångfald i Sverige Centrum för biologisk mångfald (CBM) är ett nationellt centrum för kunskap om biologisk mångfald.

EFNCP, European Forum for Nature conservation and Pastoralism. Norsk seterkultur er medlem

Euromontana, Europeisk fjellnettverk

Sidene til FAO finer du her:
http://www.fao.org/family-farming/en/

Seterorganisasjonar i Alpelanda

http://www.almwirtschaft.com/  (Austria)

http://www.almwirtschaft.net/ (Oberbayern)

http://www.alpwirtschaft.de/ (Allgaeu)

http://www.alpwirtschaft.ch/ (Sveits)

http://www.ruralpini.it/Alpeggi.htm (Italia)