Vitenskapelige publikasjoner

Ei omfattande undersøking om stoda på setrane i Norge: NIBIO 2009 – 2015 Hvordan står det til på setra? av Kari Stensgård

Foto: Oscar Puschmann

NIBIO og NAPTEK, Interregsammarbeid – Setra som verdiskaper. Sluttrapporten finnast på norsk, svensk og engelsk

Utgjevarar: Håkan Tunon, NAPTEK og Bolette Bele

For liste over bøker om seterkultur kan du klikke her