Administrasjon

Daglig leiar
Katharina Sparstad
Skrautvålvegen 77
2900 Fagernes
tlf 990 09 584
e-epost: seter@seterkultur.no
ks@valdres.no

Redaktør
Øystein Skjæveland
Bringedalsvegen 183
5462 Herøysund
tlf . 416 07 381
epost: info@isrosa.no

Medlemmar, faktura og og rekneskap
Svein Løken
Vestsidevegen 6
2636 Øyer
tlf 900 42 883
e-post:sv.loken@gmail.com