Bilder, filmer og resultater spørreundersøkelse fra aksjon «Setra mi»

Norsk seterkultur har kjørt Aksjon Setra mi i to somre 2021 og 2022 med spørreundersøkelse og film/bilder på Instagtram. Vi har fått mange flotte bilder og fine innblikk i dagliglivet på setra både i solskinn og gråvær.

Fra Netosætra i Bøverdalen. Foto: Elisabeth Bakke

Bilder på Setra_mi

I akssjonen ba vi om bilder fra dagliglivet, gjerne med en historie. På Instagram er det lagt inn mange bider, filmer og historier som er verd å kikke på. Og det er fremdeles mulig å legge in fler. Det er uansett veldig trivelig å se så mange fornøyde folk og dyr!

Foto; Sina Joten Søndmør

Klikk her for å komme til Setra mi på Instagram

Spørreundersøkelser

Vi har også gjennomført to spørreundersøkelser. Den første ble sendt ut til alle seterbrukere, den andre til alle som hadde krysset av på at de kunne kontaktes igjen. Takk til alle som har bidratt. Alt materiale er brukt som grunnlag for innholdet i søknaden om en listeføring på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv.

Eksempel fra undesøkelsen:

Utklipp fra undersøkelsen Setra mi 2021

Her finner hele statistikken første spørreundersøkelsen (2021)

Og undersøkinga frå 2022