Vi relanserer «Setra mi»

Norsk seterkultur ønsker å vite mer om setrene våre. Derfor relanserer vi kampanjen: «Setra mi!» der du kan dele bilder og fortelle om din egen seter!

Norsk Seterkultur ønsker å vite mer om setrene våre. Derfor relanserer vi kampanjen: «Setra mi»! Seterkulturen er en viktig del av vår kulturarv, og undersøkelsen er en del av arbeidet med å ta vare på seterkulturen ved å få den inn på UNESCOS liste for immateriell (=levende) kulturarv. Vi vil vise fram det omfattende arbeidet som gjøres på setrene. Vi har fokus på seterliv og seterdrift i dag, tradisjoner som fortsatt er levende og i bruk og kunnskapen som overføres mellom folk. Vi trenger hjelp fra dere for å få oversikt over hvordan setrene drives, og håper flest mulig seterbrukere vil svare på spørsmålene. Seterkulturen er viktig å vise fram! Her finner du spørreundersøkelsen

Vi vil også veldig gjerne se bilder fra setra di! Vis fram livet og hverdagen der med aktiviteter som f.eks. buføring, melking, dyrestell, foredling osv. Sørg for at personer på bildene har gitt sitt samtykke til at de kan publiseres. Tag bildet med #setra_mi – noen av disse vil vi re-poste på vår instagramkonto Setra_mi. Du kan også sende bilder til: seter@seterkultur.no