Klar for årsmøte i Norsk seterkultur

Nå er alt klappet og klart for både fagsamlinga og årsmøte. 13.-14. mai på Brimi seter. Vi ser fram til å dele erfaringer med seterbrukere og regner med å lære mye relevant. Årsmeldinga er klar og kan lastes ned lenger nede i teksten.

På fagsamlinga den 13. mai blir det et variert program med erfaringer fra seterbrukere som har satset på seterdrifta. Vi er også spente på hva vi får høre om setermelk og celletall, og lære mer om hva vi eventuelt kan gjøre for å ungå det. I beiteprosjektet Bedre og økt beiting har de jobba med optimalisert utnytting av beitene, og det er nok også relevant for mange. Vel møtt til alle som har meldt seg på! Dersom du ikke rakk og melde deg på så er det fremdeles noen få plasser igjen!

 

 

Lagt inn i Nyheiter | Innspel avslått på Klar for årsmøte i Norsk seterkultur

Sjå filmen til Norsk seterkultur

Stølsdrifta kan vanskeleg beskrivast for ein som ikkje har vert der. Livet med dyra på fjellet gjev mange sanseintrykk som vanskeleg kan forklarast med ord. Derfor har vi nå utarbeida ein eigen film om seterdrifta. Denne syner litt av livet på ein geiteseter. Filmen er utarbeida av  Petter Napstad

Petter Napstad er utdanna på Kunstakademiet i Oslo, med tilleggsutdanning frå Nordland kunst- og filmskule i Kabelvåg. Han har deltatt på fleire utstillingar og festivalar, mellom anna Tromsø internasjonale filmfestival og Kortfilmfestivalen. I 2016 avslutta han to-årig agronomutdanning ved Sogn Jord- og Hagebruksskole. Livet i Aurland gav mange fine filmmotiv, ikkje minst her frå geitesetera i Flåmsdalen der denne filmen er teke opp!

Sjå filmen her: film

Lagt inn i Nyheiter | Innspel avslått på Sjå filmen til Norsk seterkultur

Å, veit du ei seter?

Gjennom prosjektet grønt Spatak har miljørørsla og bonderørsla knytt bånd i over 20 år.

I over 20 år har Grønt Spatak blitt arrangert over heile landet. Prosjektet er eit samarbeid mellom Natur og Ungdom (NU) og Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS). I fleire samanhengar tenkjer ein kanskje at miljørørsla og bønder er veldig uenige, men i gjennom dette prosjektet samlar dei seg rundt felles interesser, mellom anna biologisk mangfald og utnytting av ressursar over heile landet. Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel