Siste helg i seterfjellet nærmer seg . . .

Seterbesøket har jevnt over vært godt også sommeren 2014 her i Seterlandet Nord-Østerdalen og Røros-traktene. Noen arrangementer og besøksdager har kanskje hatt litt færre besøkende, mens andre har hatt flere, men i sum virker det som om de som har stått i med pjalten, brunosten, setersmøret, skjørosten og alt det andre gode har hatt en god sommer i besøkstall.

seterlandet

 

 

 

 

 

 

Kommende helg er den siste med arrangementer, og Øverdalssetra lengst sør i Seterlandet vårt inviterer Ellen og Hans i Sollia til konsert med Eli Storbekken i seterkafeen sin. – En verdig avslutning på sesongen, beretter de to geitebøndene som byr på produkter fra både geita og anna til de som stikker innom mellom kl. 12-18 kommende søndag 17/8. Konserten er satt opp på utescena kl. 14.00

Kontaktinfo til Ellen og Hans: tlf. 909 69 518
Med hilsen fra
SETERLANDET
Nord-Østerdalen og Rørostraktene
www.seterlandet.com

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av

Norsk-Argentinsk beitedag i Grimsdalen

budeieveven6Mandag 4. august arrangerer Norsk seterkultur og Fylkesmannen i Oppland markdag om beitebruk og klima. Markdagen i Grimsdalen i Dovre er hos ellen Anne Bergseng der vi får besøk av sauebonden Ricardo Fenton og beiteforsker Pablo Borelli som er initiativtaker til leder av organisasjonen Ovis21 i Patagonia.

PROGRAM
10:00 Ellen Anne Bergseng, Grimsdalen beitelag, ønsker velkommen og orienterer om beitebruken i Grimsdalen og mulighetene og utfordringene de har.
Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland, landbruksavdelingen, forteller om de nasjonale og regionale utfordringene og målsettingene.
Stein Magne Grevrusten, nasjonalparkforvalter i Rondane nasjonalpark, forteller om hvilke behov for skjøtselsbeiting som finnes i Grimsdalen landskapsvenområde og hvilke krav som stilles til gjennomføringen av slik beiting.
- Ulf Ullring, nasjonalparkforvalter i Langsua nasjonalpark, tar opp problemstillingen mellom klima og beiting globalt og lokalt. Må vi virkelig redusere beitebruken og produksjonen av rødt kjøtt for å berge klimaet?
ca. 10:45 Ricardo Fenton, sauebonde på Ildlandet i Patagonia, forteller om bakgrunnen for opprettelsen av Ovis21 og hva denne organisasjonen holder på med.
- Pablo Borelli, tidligere beiteforsker, nå leder av Ovis21, forteller om bærekraftig og lønnsomt beitebruk i Patagonia, målretta mot tap av biologisk mangfold, matjord, vann og klimaendringer.
13:00 Befaring av beitelokaliteter i Grimsdalen. Vi lar Pablo Borelli og Ulf Ullring vise hvordan man driver vurdering og monitoring av beitemark i forhold til produksjon, biologisk mangfold og mulig påvirkning på klimaet, og prøver oss på dette i praksis. Pablo forteller om GRASS-standarden for beitevurdering som de har utviklet i Ovis21, og vi diskuterer om det er mulig, nyttig og ønskelig å gjøre noe tilsvarende i Norge. Ulf forteller om hvordan skjøtselsbeiting av biologisk mangfold-lokaliteter kan gjennomføres i praksis.
15:00 Programmet er offisielt ferdig

Oppmøte ved oppkjørselen til Grimsdalshytta kl. 10:00.
Om været tillater foregår alt ute i beitemarka, så utstyr dere deretter. Ta med niste og drikke.

Les mer om Pablo Borelli her http://ovis21.com/en/can-sheep-restore-patagonias-grasslands/

Påmelding og mer info kontakt hos Ulf Ullring Tlf: 48 19 79 79

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av

Tid for å melde seg på setertur til Tirol i september.

Det er planlagt setertur til Tirol 22.-29. september, mye etter samme mal som fjorårets vellykkede tur. Sjå meir informasjon på seterkalenderen, og påmeldingsfristen er seinest 20. juli. Meir info på kalenderen

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av