Seterkultur får støtte til UNESCO-arbeid

Foto: Synnøve Landerud

Norsk seterkultur har fått kr 150 000,- frå Oppland fylkeskommune og kr 50 000,- frå Fylkesmannen i Innlandet til eit forprosjekt for å få seterkulturen innskriven på UNESCO si liste over immateriell kulturarv. Prosjektet legg opp til eit svensk-norsk samarbeid. Norsk seterkultur har dei siste par åra vore gjennom eit forstudium for å etablere prosjektet

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Seterkultur får støtte til UNESCO-arbeid

Ostefestivalen på Beitostølen 30.08. – 01.09. 2019.

Kjære osteprodusenter. 
Hold av helgen 30. august – 01.september i år.  Da blir det igjen en egen festival for ost på Beitostølen, 900 m.o.h.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Ostefestivalen på Beitostølen 30.08. – 01.09. 2019.

Glimt frå jubileumshelga i Aurland

Arrangementet samla rekordmange deltakarar. Fagdagen starta med samling og
omvising på Sogn Jord- og Hagebruksskule, der Aksel Hugo, Gunn Wester og
Even Hov tok seg av omvising og faglege foredrag. I tillegg fortalte Ida
Østvold, tidlegare elev ved skulen, om gards- og stølsdrifta si i Vang i
Valdres. Frå Aurland bar det til omvising i Undredal, på stølsysteriet og i
Eldhuset visingssenter nede ved fjorden.

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Glimt frå jubileumshelga i Aurland

Alliansen for Ny landbrukspolitikk har lansert ei eigen seterpolitisk melding

Organisasjonen Alliansen ny landbrukspolitikk har lansert ei seterpolitisk melding. Arbeidet starta på Økoveka i Oslo 2018 då Norsk seterkultur var med på eit oppstarts-seminar. Meldinga er no klar og kan lastas ned frå link lenger nede på sida.

Foto: Kathrin Hofmann
Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Alliansen for Ny landbrukspolitikk har lansert ei eigen seterpolitisk melding

Grønt Spatak treng vertskap!

TA IMOT FLOTTE UNGDOMMER SOM VIL LÆRE OM BÆREKRAFTIG JORDBRUK!

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Grønt Spatak treng vertskap!