Norsk seterkultur invitert som kunnskapsleverandør til FN FAO sin digitale plattform

FAO fjellI forbindelse med oppfølging av FN – FAO året for familielandbruket i 2015 er Norsk seterkultur invitert inn til å bli FFKP (Family Farming Knowledge Plattform) bidragsyter på den globale, digitale plattformen til FAO global digital platform. Det er særlig innenfor fjelllandbruket at Norsk seterkultur kan bidra med kunnskapsutveksling.

 

Hvem kan bli en FFKP bidragsyter?
Interesserte enheter som forskningsorganisasjoner, universiteter, frivillige organisasjoner, utviklingsorganisasjoner og bondeorganisasjonene er villige til å delta i prosjektet ved å sende saklig, bemerkelsesverdig, etterprøvbare (med sitert kilder) og nøytralt presenteres innhold. Continue reading

Posted in Nyheiter | Innspel avslått på Norsk seterkultur invitert som kunnskapsleverandør til FN FAO sin digitale plattform

Interessant fagsamling på Dombås

IMG_8242Fagsamlinga som Norsk seterkultur og Norsk Gardsost arrangerte på Dombås 8. april bød på mange gode foredrag.  Programmet var sammensatt og belyste seterdrifta på ulikt vis med innfallsvinkler fra politikk, setermelka i det moderne, nordiske kjøkken og bærekraftig foring på norske ressurser. Vi fikk også bli bedre kjent med Skjerdalsetra og setrene i Oppdal kommune.

Engasjert leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Selv om leder i NBS ikke selv har drevet seterdrift, er hun leder i en organisasjon som har drevet fram støtteordningen for seterdrift gjennom RMP. Det vil si, i løpet av innlegget fikk vi forståelsen av at hun hadde en barndom med sommerfjøs og håndmelking, som umiddelbart gir assosiasjoner til seter. Seterdrift er i realiteten en høstingskultur for å utnytte tilgjengelige ressurser, så her har vi mye til felles. NBS har jobbet fram flere andre gode tiltak, ikke minst verdiskapingsprosjektet for lokalmat. Dette fikk – som mange andre pionerprosjekt – mye «pepper» i starten. Trenden har definitivt snudd – til glede for alle som vil kjenne smaksmangfoldet i Norge. Continue reading

Posted in Nyheiter | Innspel avslått på Interessant fagsamling på Dombås

Hans Bondal attvald som leiar i Norsk seterkultur

hansbondalDet vart ingen endringar av styresamansettinga under årsmøtet til Norsk seterkultur. Møtet gjekk føre seg på Dombås 9. april. Årsmeldinga viser stor aktivitet i organisasjonen i året som gjekk, og arbeidsplanen for det komande året ber også bod om store ambisjonar. Med dagens landbrukspolitikk er det beitebrukande landbruket, og særleg seterdrifta, under sterkt press – og difor er innsatsen til Norsk seterkultur svært viktig. – Vi vil kome attende – både på nettet og i Seterbrukaren – med meir frå både årsmøtet og fagsamlinga.

 

Andras Viestad heldt eit svært godt foredrag under fagsamlinga på Dombås. Her i engasjert samtale med Bjørn Karsten Ulberg, seterbrukar frå Eggedal og mangeårig tillistvald i Norsk seterkultur.

Andras Viestad heldt eit svært godt foredrag under fagsamlinga på Dombås. Her i engasjert samtale med Bjørn Karsten Ulberg, seterbrukar frå Eggedal og mangeårig tillistvald i Norsk seterkultur.

Posted in Nyheiter | Innspel avslått på Hans Bondal attvald som leiar i Norsk seterkultur