Alt klart for årsmøte og fagseminar med Norsk Gardsost og Norsk seterkultur 8. – 9. april

z_kvitostNorsk seterkultur og Norsk Gardsost arrangerer i år ei felles fagseminar på Dombås fredag 8. april i samband med årsmøta 9. april. Dei to organisasjonane vil i år sette søkelyset på «det kvite gull» og konkurransekraft. På fagseminaret kjem mellom anna forfattar og kjendiskokk Andreas Viestad som har engasjert seg spesielt i norsk matkultur i det nye nordiske kjøkken. I denne samanheng spelar mjølk og mjølkestell ei sentral rolle.

«Det kvite gullet er ein fantastisk ressurs. Eg vil påstå det finst like mange nyansar i mjølk som i vin alt etter kva dyra et, årstid, kor lenge sidan kua kalva og kva rase dei er», seier sekretær i Norsk seterkultur, Katharina Sparstad som sjølv ofte drikk mjølk frå eigne kyr i vinglass for å kjenne smaken betre. Kathrin Hofmann Aslaksby frå Norsk Gardsost er einig. «Mjølkeråstoffet har alt å seie for å få til dei gode ostane. Vi har langt i frå henta ut alle moglegheiter som ligg i mjølka som råvare. Å kjenne skilnad på smaker krev litt øving, på same måte for mjølk som med vin» smilar ho.

Mange av medlemmane  i dei to organisasjonane har registrert at stadig fleir er opptekne av kvalitet, dyrevelferd og korleis maten er produsert. Sjølv om kvaliteten på Norsk mjølk er i verdsklasse, veit vi også at mjølk frå beitekyr har særlege kvalitetar. «Nesten alle medlemmane i Norsk Gardsost og Norsk seterkultur er også TINE-leverandørar. Vi er derfor særs nøgde med at vi har fått med oss fag- og systemsjef i TINE Rådgiving innan  drøvtyggerfysiologi og ernæring,  Harald Volden. Fòring har klar samanheng med mjølkekvaliteten, og TINE som marknadsregulator har ei viktig oppgåve i styrke konkurransekrafta i Norsk mjølkeproduksjon» seier leiar i Norsk seterkultur, Hans Bondal som er glad for samarbeidet med Norsk Gardsost.

«Særleg heldige er at vi også har fått med leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberget på samlinga. Ho skal seie noko om seterdriftas betyding for det norske landbruket» avsluttar han.

«Dette blir spanande, vi gler oss skikkelig til samlinga» seier sekretærane Norsk Gardost og Norsk seterkultur, Kathrin Hofmann Aslaksby og Katharina Sparstad som også minner om påmeldingsfristen 15. mars.

Her kan du  laste ned påmeldingskjema  og brosjyre fagseminar

Posted in Nyheiter | Leave a comment

SETERBEDRIFTER PROFILERER SETERTURISME PÅ GRÜNE WOCHE I BERLIN

DSC_1250 15. januar startet Internationale Grüne Woche Berlin. HANEN – de gode opplevelsene i bygde-Norge stiller i år med en delegasjon stølsbedrifter på den Norske standen. En av disse er Olestølen fra Øystre Slidre i Valdres.

 

HANEN er en landsdekkende næringsorganisasjon for virksomheter innen bygeturisme, gårdsmat og innlandsfiske i Norge og har i dag over 400 medlemmer. Sammen Olestølen er sju andre seterbedrifter med på den store messen I Berlin. Fra Valdres reiser Kathrin H. Aslaksby og Brage Aslaksby (15) fra Olestølen for å vise frem “en smak av seterliv” og seter opplevelser. «Den Norske standen er på hele 500 kvm. Det skal bli veldig morro å vise fram en del av det flotte stølslivet» sier budeia og stølsverten Kathrin. Continue reading

Posted in Nyheiter | Innspel avslått på SETERBEDRIFTER PROFILERER SETERTURISME PÅ GRÜNE WOCHE I BERLIN

Fagsamling og årsmøte 8.-9. april 2016

terese buferdProgram og stad for årsmøte 2016 er no klart. Årsmøtet og fagsamling vert på Dombås 8. – 9. april. Den faglege delen fredag 8. april blir eit samarbeid med Norsk Gardsost, og laurdag 9. gjennomfører båe organisasjonane årsmøte. Årsmøta vert haldne etter kvarandre slik at dei som er medlem i båe organisasjonane kan delta på båe. Programmet inneheld tema som verdi-skaping-  matkultur  og marknad.

Foto: Therese Rudi

Så langt er det klart at Andreas Viestad, kjent kokk, forfattar og matkultur-inspirator m.m.,  har sagt ja til å delta med foredrag. Vi er også så heldige at leiar i Norsk bonde- og småbrukarlag, Merete Furuberg kjem for å prate om korleis stølsdrifta passar inn i norsk landbrukspolitikk. I år er det også lagt opp til meir tid til erfaringsutveksling .mellom deltakarane.

Mer detaljert program kjem etter styremøtebehandling neste veke!

 

Priser for opphaldet på Dombås Hotell, Pr person:

Enkeltrom, fullpensjon ink 2 dagpakker:           1640,- (-500)

Dobbeltrom, fullpensjon ink 2 dagpakker:        1400,- (-500)

Dagpakke pr dag                                                         395,-

Dagpakke + middag 8.4:                                           790,-

Kun middag 8.4:                                                         395,-

Konferanseavgift: Konferansen er gratis. Hotellopphald og dagpakke betalast på førehand Medlemmer av Norsk seterkultur /Norsk gardsost får dekka kr 500,- av overnattingsutgiftane.

Påmelding innen 1 mars til: ks@valdres.no / 99009584.

Vi minner også om at saker til årsmøte må vere inne innan 19. mars (før påske)

 

 

 

Posted in Nyheiter | Innspel avslått på Fagsamling og årsmøte 8.-9. april 2016