Fjellkonferansen 2014

Fjellregionsamarbeidets årskonferanse arrangeres i år på Quality Spa & Resort på Norefjell 12.-13. november. Arrangøren håper at så mange som mulig finner veien til konferansen, og tema for årets fjellkonferanse er «Mat og opplevelser». Sjå program her

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av

Seterbrukaren nr. 3-2014

Knarbrimo

Seterbrukaren er like om hjørnet, med reportasje frå brattlendt seterdrift i Sogn. Elles er det m.a. omtale av arrangement i samband med FNs år for familielandbruk, Dyregoddagane og prisutdeling for seter-engasjement i Trøndelag. Neste utgåve av bladet kjem i desember, og vi minner om at spaltene er opne for seterstoff, ord og bilete, av alle slag.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Siste helg i seterfjellet nærmer seg . . .

Seterbesøket har jevnt over vært godt også sommeren 2014 her i Seterlandet Nord-Østerdalen og Røros-traktene. Noen arrangementer og besøksdager har kanskje hatt litt færre besøkende, mens andre har hatt flere, men i sum virker det som om de som har stått i med pjalten, brunosten, setersmøret, skjørosten og alt det andre gode har hatt en god sommer i besøkstall.

seterlandet

 

 

 

 

 

 

Kommende helg er den siste med arrangementer, og Øverdalssetra lengst sør i Seterlandet vårt inviterer Ellen og Hans i Sollia til konsert med Eli Storbekken i seterkafeen sin. – En verdig avslutning på sesongen, beretter de to geitebøndene som byr på produkter fra både geita og anna til de som stikker innom mellom kl. 12-18 kommende søndag 17/8. Konserten er satt opp på utescena kl. 14.00

Kontaktinfo til Ellen og Hans: tlf. 909 69 518
Med hilsen fra
SETERLANDET
Nord-Østerdalen og Rørostraktene
www.seterlandet.com

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av