Arbeid i gang for å få stølsdrifta med på UNESCO si verdsarvliste

Norsk seterkultur arbeider vidare med å få stølsdrifta inn på Unesco si verdsarvliste. Sidan 2003 har FN-organisasjonen opna for at også immateriell kulturarv kan få Unesco-status.

Styret i Norsk seterkultur arbeider no vidare med dette. Kontakt med faglaga og andre i landbruket har gitt positive svar, og ein set no i gang med eit forstudium som bl.a. skal sjå på kva ein vil, kva ein vil leggje særleg vekt på, geografisk avgrensing (Noreg, Norden?) – og val av samarbeidspartnarar. Neste steg er ei prosjektskisse og å søkje om midlar til eit forprosjekt. I dette ligg det inne m.a. ein presentasjons-video, også i omsett form og med innhald som samsvarar med dei aktuelle FN-konvensjonane. Når søknaden er klar går den til Kulturrådet, og om den blir godkjent, sender dei den til Kulturdepartementet. I neste omgang er det nasjonalstaten som nominerer, frå da skjer kommunikasjonen mellom departementet og Unesco. Fleire har teke til orde for at Unesco-status vil gi eit løft og ei forplikting som kan sikre stølsdrifta for framtida. – Søknadsprosessen er omfattande, men styret i Norsk seterkultur ser det som rett og viktig å gå laus på dette arbeid. Arbeidet med forprosjekt og søknad krev ressursar og samarbeidspartnarar, og ein arbeider no med aktuell finansiering og å få etablert forpliktande samarbeid. Det er teke kontakt med den svenske fäbodforeninga for å avklåre om ein skal gå for eit nordisk utgangspunkt. – Norsk seterkultur vil stå som prosjekteigar ogt prosjektleiing blir lagt til Valdres Natur- og Kulturpark. I prosjekt-/styringsgruppa ynskjer ein å ha med t.d. Norsk handverksinstitutt, faglaga i landbruket og Norges Bygdekvinnelag, og i arbeidsgruppa tenkjer ein seg styret i NSK og dei som utfører sekretariatsfunksjonar i organisasjonen. Vidare er det tenkt ei breitt samansett referansegruppe, som bl.a. kan bistå med info, presentasjonar og nasjonale/internasjonale kontaktar. Sjå meir om stølsdrifta og immateriell kulturarv hjå Kulturrådet: https://www.immateriellkulturarv.no/bidrag/setring-i-noreg/

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Arbeid i gang for å få stølsdrifta med på UNESCO si verdsarvliste

Ny utgåve av Seterbrukaren!

Snart i postkassene rundt om. Minner om kor viktig det er at vi har korrekt adresse. Manglar det t.d. veg-/gateadresse får vi bladet i retur. Har du mistanke om mangelfull adresse eller at du har flytta, send rett/ny adresse til seter@seterkultur.no

 

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Ny utgåve av Seterbrukaren!

Aksjonen ”Ta et tak” – aktuelt tiltak for seterbrukarar!

Stiftelsen Norsk Kulturarv har sidan 1998 gjennomført 12 ”Ta et tak”-aksjonar, og på den måten fordelt 25,6 millionar kroner til 2870 prosjekt rundt om i landet. Også mange stølar har nytt godt av dette. No har Stiftelsen UNI tildelt aksjonen ”Ta et tak” 2019/20 heile 6,5 millionar kroner. Les meir her

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Aksjonen ”Ta et tak” – aktuelt tiltak for seterbrukarar!

Norsk Kulturarv med digital læringsplattform

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Stølsbrukar til topps i World Cheese Awards!

Barbro Stordalen saman med ektemannen Ronny Sterten, driv garden Tollefsjord i Tinn Austbygd i Telemark – og Bergstaulen i fjellet mellom Rjukan og Møsvatn.

Heilfeit brun geitost frå Telemark nummer to i World Cheese Awards!

3472 ostar frå heile verda kjempa om heider, ære, medaljar og titlar under ”Oste-VM” i Bergen, og blant alle desse oppnådde den ekte brune geitosten frå Stordalen gardsbruk i Tinn i Telemark andreplassen! Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Stølsbrukar til topps i World Cheese Awards!