Euromontana konferansen «Mountains of opportunities»

 P1000396I dagene 22-24 oktober 2014 var Norsk seterkultur på samling for alle fjellregionene i Europa. Hovedtema var hvordan fjellområdene best kan utnytte konkurransefordelene med bærekraftig matproduksjon fra fjellområdene. Markedet for fjellmat er stigende, folk i hele Europa vil ha mat fra sporbar, bærekraftig og dyreetisk matproduksjon. Integrert, troverdig landbruk og gode merkeordninger var gjennomgående tema i de tre dagene. Norsk seterkultur var spesielt invitert til å holde innlegg om sitt arbeide med merking av seterprodukter. Continue reading

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av

Næringsveier for bevaringsverdige storferaser

Næringsveier basert på bevaringsverdige storferaser er tema for seminaret som arrangeres ved Gardermoen 18. november. Målsetningen med seminaret er å finne og belyse veier som kan lede til økt rekruttering av produsenter som holder de bevaringsverdige storferasene.
Seminaret arrangeres tirsdag 18. november fra 11.30 og avsluttes med en middag kl.20, på Best Western Oslo Airport Hotell. Seminaravgiften er kr 300,- som dekker lunsj, seminar og middag. Det er begrenset med plasser så det anbefales å melde seg på tidlig. Påmeldingsfrist er 10. november. For program og påmelding sjå nettstaden til: Skog og Landskap. Norsk genressurssenter.

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av

Fjellkonferansen 2014

Fjellregionsamarbeidets årskonferanse arrangeres i år på Quality Spa & Resort på Norefjell 12.-13. november. Arrangøren håper at så mange som mulig finner veien til konferansen, og tema for årets fjellkonferanse er «Mat og opplevelser». Sjå program her

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av