Å, veit du ei seter?

Gjennom prosjektet grønt Spatak har miljørørsla og bonderørsla knytt bånd i over 20 år.

I over 20 år har Grønt Spatak blitt arrangert over heile landet. Prosjektet er eit samarbeid mellom Natur og Ungdom (NU) og Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS). I fleire samanhengar tenkjer ein kanskje at miljørørsla og bønder er veldig uenige, men i gjennom dette prosjektet samlar dei seg rundt felles interesser, mellom anna biologisk mangfald og utnytting av ressursar over heile landet. Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Norsk seterkultur vidarefører Seterprisen

Styret i Norsk seterkultur har vedteke at Seterprisen 2017 skal delast ut i samband med med fagdag og årsmøte på Brimi sæter 13.-14. mai. Formålet med prisen er at den skal vera ei påskjønning til eldsjeler som har gjort ein stor innsats for å setja seterdrifta i fokus. Prisen vil dermed vera med å skape blest på ein positiv måte, og bidra til å sikre eksistens og vidareutvikling av seterdrifta. Norges Vel hadde i mange år eit stort engasjement for seterdrift og seterkultur, og delte ut Seterprisen i åra 2001 til 2006. Norsk seterkultur har fått overta nemninga Seterprisen, og vil vidareføre den med utgangspunkt i dei same kriteria som Norges Vel la til grunn. Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Innspel avslått på Norsk seterkultur vidarefører Seterprisen

Fagsamling på Brimi sæter om 13. og 14. mai

Årets fagsamling i forbindelse med årsmøtet i Norsk seterkultur blir 13.- 14. mai. Vi tar turen til Brimi sæter i Vågå for å se hvordan de har bygd opp setra til å bli bærebjelken for gårdsdrifta. Andre tema er melkekvalitet og beiting.         

Foto: Cathrine Dokken                                             

Brimi seter var en av pionerne for moderne seterturisme på begynnelsen av 2000-tallet. Dagens drivere tok over flere hundre år gamle bygninger og en besetning med gamle kuraser og innredet et moderne ysteri, overnatting, servering og utsalg av egne produkter. Konseptet har blitt en suksess, og i dag er tilbudet utvidet med vår- og høst konsept før og etter setersesongen. Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Innspel avslått på Fagsamling på Brimi sæter om 13. og 14. mai