Fagsamling og årsmøte på Gol 10. og 11. mars

Norsk seterkultur legger  årsmøtet 2018 til Gol, Pers hotel 11. mars. I forkant av årsmøtet, 10. mars, blir det en åpen fagsamling.  I år vil vi sette søkelyset på framtidsutsiktene for setra med utgangspunkt i NIBIO-rapporten og «Hvordan står de til på setra» som sier at bare en % av setrene våre er i drift!

Vi vil også ta for oss tema som beiteressurser, mekanisering og rekrutering. Kari Stensgård fra NIBIO kommer og forteller om rapporten. Les mer om rapporten her. Vi håper også å få med oss Yngve Rekdal eller andre fra NIBIO som jobber med fjellbeite. Valdres Natur- og Kulturpark bruker stølsdrift aktivt i merkevarebyggingen. Merkevaresjef Henning Wangsnes kommer for å fortelle oss hvorfor.  Og så håper vi at vi får anledning til å bli bedre kjent med Budeienettverket og seterbrukere i Hallingdal!

Fagdagen runder vi med en workshop Stølsdrift 2030. 

Velkommen til en helg med inspirasjon og faglig påfyll!

Du kan melde deg på ved å fylle ut dette sjema: Påmelding fagseminar og årsmøte Norsk seterkultur  og sende det til ks@valdres.no eller kontakt 99009584

Merk Påmeldingsfrist 1. februar.

Saker til årsmøte skal være inne tre uker før årsmøtet

Foreløpig program kan du laste ned i denne linken:  Brosjyre fagsamling seterkultur 18_4

Info om Pers hotell her: http://www.pers.no/

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper

Interregprosjektet ”Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper” arrangerte workshop på Austkil i Stjørdal 28.- 30. november. Norsk seterkultur deltar i prosjektet. Samlinga omfatta et mangfoldig program, som også inkluderte at deltagerne presenterte bedriftene og produkta sine – og det ble anledning til å arbeide med egne forretningsideer. For mer informasjon se bloggen til prosjektet: http://blogg.sh.se/biologiskt_kulturarv/

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper

Seterbrukaren

Tredje utgåve av Seterbrukaren 2017 er ein 16 sider med variert innhald: bl.a. seterreportasjar frå Norge og Østerrike, omtale av arrangement og elles variert fagstoff.

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Seterbrukaren