Seterbrukaren

Bladet Seterbrukaren kjem med ny utgåve i juni, og vi minner om fristen for stoff – ord og bilete – 25. mai. Bruk bladet til omtale av aktuelle setre – og for å gjera kjent seterarrangement, kurs m.v. sommaren 2015.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Kurs om mjølkesau – ny næring?

Helge Gudheim, journalist og forfattar av boka Ysting i Valdres fortel om tradisjonane i Valdres, Noreg og utlandet. Og mjølkesaubonde frå Stange, Tone mette Elton, deler av erfaringane sine på garden Østre Elton. Kurset er 11. april.

Sjå seterkalender

Posted in Nyheiter | Innspel avslått på Kurs om mjølkesau – ny næring?

Mat, kulturlandskap og langrennsløparar

2015_01-1Mjølkproduksjonen er ein sentral og avgjerande del av norsk landbruk, og trass sterke føringar for meir stordrift i seinare år, så står dei tradisjonelle familiebruka framleis for ein stor del av produksjonen. Vidare er kjøtproduksjonen av storfe og sau i hovudsak basert på ein tilsvarande bruksstruktur. Dette betyr effektiv bruk av naturgjevne ressursar, ”heile landet i bruk” og det gir arbeid og aktivitet i bygder landet over, med mangfaldig matproduksjon som resultat. Men også verdiar som har store ringverknader gjennom andre næringar,  som servise – og reiselivsnæringane.

Dette og mykje meire finn du i det første nummeret av Seterbrukaren dette året.

Posted in Nyheiter | Leave a comment