Tid for eit ”seterbibliotek”?

Dei mange bøkene og hefta om tema knytt til stølar og seterkultur fortener å bli samla i ei oversikt. Norsk seterkultur har gjennom åra presentert seterlitteratur i Seterbrukaren, men no er det på tide å samle informasjon om denne bokskatten. Arbeidstittel kan vera ”Seterbiblioteket”.
Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Innspel avslått på Tid for eit ”seterbibliotek”?

Årsmøte og fagsamling 13.-14. mai 2017

Norsk seterkultur skal i år legge årsmøtet til Brimi sæter. I den forbindelse vil vi også ha en åpen fagsamling om seterdrift. Dato for fagsamlingen blir 13. og 14. mai. Fokus på fagsamlinga er beite- og mjølkekvalitet på setra. Vi vil også få innblikk i drifta på Brimi Sæter, og hva det har betydd for garden som helhet.

Hensikten med samlingen er å øke kunnskapen om rett utnytting av beiteressursene og melkekvalitet på seterbeitet. I programmet prøver vi å få NORDSØK på Tingvoll/Landbruk Nordvest fra Møre og Romsdal til å fortelle om tiltaket «Økt og bedre beiting», TINE til å fortelle om melkekvalitet og celletall på utmarksbeite, og seterbrukere selv til å fortelle om deres erfaringer med seterturisme, økonomi og nettverksbygging.

Les mer om Brimi Sæter her: http://www.brimi-seter.no/

Hold av datoen!

Mer info om årsmøtet kommer

Lagt inn i Nyheiter | Innspel avslått på Årsmøte og fagsamling 13.-14. mai 2017

Fagsamling om helseeffekter og kvaliteter ved rå melk

Norsk Gardsost har fått en av de fremste kapasitetene på effekten av rå, ubehandla melk, Ton Baars fra Raw milk institute til å fortelle om helseeffekt og kvaliteter og hvilke tiltak er gjort i Tyskland og andre europeiske land for å kunne tilby rå melk i markedet. Tirsdag 7. kl 12.00-16.00 mars belyses temaet i Landbrukets hus, Oslo.
 

Innlegg og diskusjon ved:
-HOD Helse og omsorgs departementet/ Folkehelseavdelingen/ Mattilsynet
-Oikos – Hvorfor merker vi nå en økt etterspørselen etter rå melk og hvem er forbrukeren/hvem er det som etterspør?

-Biologisk-dynamisk forening og Arild Grøndahl, Grøndalengård: «Hvordan kan vi som melkebønder på best måte imøtekomme den økte etterspørselen etter rå melk på en trygg måte»

-Melk.no, Matmerk og faglaga ved Bondelaget og Bonde og Småbrukarlaget er invitert til å komme med innlegg.

Møtet er åpent for alle

Meld deg på til Kathrin på epost: norskgardsost@gmail.com innen 25. februar 2017.


 

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel