Vil undersøke hvilke utfordringer som må løses for å bevare stølsdrifta

Stølsgeiter
Foto: Kathrin Aslagsby

AgriAnalyse gjennomfører en spørreundersøkelse blant alle landets seterbrukere med melkeproduksjon, og vi oppfordrer alle seterbrukere til å ta undersøkelsen. Hensikten med spørreundersøkelsen er å belyse dagens situasjon for seterbrukerne og hvilke utfordringer som må løses for at nedgangen i antall setre med melkeproduksjon ikke skal fortsette i samme tempo.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Vil undersøke hvilke utfordringer som må løses for å bevare stølsdrifta

Håpar stølsdrifta kan få eit løft med Unesco-status

Innslag frå Herdalssetra på NRK-TV Møre og Romsdal.
Sjå innslaget her

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Håpar stølsdrifta kan få eit løft med Unesco-status

Tine sine krav – ein trussel for stølsdrifta?

Artikkel på NRK-Oppland
Les saka

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Tine sine krav – ein trussel for stølsdrifta?

Prosjektleiar på plass til UNESCO-arbeid

Prosjektleiar i UNESCO-arbeidet for Norsk seterkultur

Norsk seterkultur har no fått på plass ei prosjektleiar for arbeidet for ei inskripsjon av seterkulturen i UNESCO. Anne-Katrine Brun Norbye leiar no forprosjektet som skal knyte til seg samarbeidspartar og få fundamentet for det vidare arbeidet på plass.

Vi er svært nøgd med å ha Anne-Katrine på plass i forprosjektet. Ho er svært kvalifisert til arbeidet og har lang erfaring med prosjektarbeid, seier sekretær i Norsk seterkultur Katharina Sparstad.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Prosjektleiar på plass til UNESCO-arbeid

Arbeidet med Unesco-søknaden i gang for fullt

Første møte i arbeidsgruppa for Unesco-søknad. Frå.v. Katharina Sparstad, Siv Beate Eggen, Hans Bondal, på bordenden Håkan Tunon via Skype, Anne-Katrine Nordby og Knut Ola Storbråten. Foto: Jostein Sande.

Norsk seterkultur samla nyleg arbeidsgruppa for Unesco-søknaden til første møte på Beitostølen. Anne-Katrine Nordby er tilsett som prosjektleiar, og målet er at forprosjektet skal vera ferdig til 1.1.20. Prosjektet har fått støtte både frå Fylkesmannen i Innlandet og Øystre Slidre kommune. Eit viktig bidrag har også vore frå Valdres Natur- og Kulturpark i form av gratis arbeidstimar i prosjektleiing og oppfølging. I det vidare arbeidet blir det sjølvsagt viktig å sikre økonomien for det komande hovudprosjektet som ein håpar og trur skal munne ut i ein søknad til Unesco, underskreven av regjeringa ved kulturministeren.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Arbeidet med Unesco-søknaden i gang for fullt