Konferanse og årsmøte 2015

Velkommen til setersamlingNorsk seterkultur arrangerer 13. mars 2015 en fagsamling for seterbrukere og andre interesserte på Gardermoen. Hvert år setter vi søkelys på ulike tema, og i år skal vi se nærmere på verdiskaping på setra. Med verdier mener vi selvsagt både materielle og materielle verdier, men for de fleste av oss er likevel økonomien avgjørende for stølsdrifta. Dette er ikke minst aktuelt nå som vi har en sterkt økende etterspørsel etter lokal og ekte mat.

Det er et stort mangfold blant seterbrukere, og alle er vi like viktige for å bringe seterdrifta videre inn i framtida. I år har vi fått med oss foredragsholdere som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og bygdeprofil 2014, Merete Furuberg som skal holde et innlegg om seterdriftas betydning for Norge. Andre innledere er Nina Hegdahl fra MATMERK som skal ta for seg mat og merking, og Nina Sæther fra Norsk Genressurssenter som skal fortelle om siste nytt i forhold til satsing på gamle, norske storferaser og utmarksbeiting.

Mange seterbrukere er opptatt av tradisjon og matkultur på setra, og stadig flere ser muligheten i tilleggsnæring knytta til seterdrifta. Derfor skal vi også bli kjent med noen seterbrukere som har valgt å bruke setra som tilleggsnæring på garden.

Konferansen blir fulgt opp av årsmøte i Norsk seterkultur den 14. mars.

Program og praktisk informasjon finner du her Påmelding til ks@valdres.no innen 10. februar.

Mer informasjon kommer!

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Små bruk – store muligheter

Studietur til Frankrike/Nice 22. februar til 27. februar 2015

lokmatOppland BS arrangerer studietur i samarbeid med Yvonne Tonnaer med fokus på utviklingsmuligheter for små bruk. Kortreist matproduksjon med omsetning gjennom andelslandbruk, felles utsalgssteder og egen foredling. Continue reading

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av

Redd økoskulen!

okoskulenVi satsar på å mobilisere grasrota over heile landet laurdag 29. november.
Denne dagen kan alle som støtter opp om skulen trå til for å redde Norges einaste heiløkologiske landbruksskule frå nedlegging. Meir info

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av