Veldokumentert kvalitet på stølsmelk


IMG_4709
For mange som driver med lokal foredling er dette blir særdeles viktig. Fra tidligere erfaringer vet vi at kulturlandskapet er viktig for matproduksjon, reiseliv, kulturminner osv., men nå er det endelig dokumentert vitenskapelig at graset fra fjellbeiter er bra for helsa. Hanne Sickel har på Bioforsk Øst, Løken har arbeidet med et omfattende dokumentasjonsprosjekt i Valdres og Hallingdal for å se om det er forskjell på melk og kjøtt fra utmarksbeiter fjell og andre steder.

Hun har i sitt stipendiatarbeid i perioden 2007-2011 analysert melkeprøver for fettsyrer, antioksidanter og oksidasjonsprodukt. Undersøkelsene har avdekket signifikante forskjeller. To besetninger, en i Valdres ved Nøsen og en i Hallingdal ved Geilo, er studerte nærmere i tre sesonger der  man har fulgt kyrne og sett på beitemønster og beitepreferanser med blant annet uttak av møkkprøver for å finne hvilke planter kyrne beita mest. Kyrne ble fulgt med GPS- og ut i fra disse er det utarbeidet vegetasjonskart, slik at man har nøyaktige opplysninger over hvor de har gått og kor mye tid de har beita i ulike vegetasjonstyper. Parallelt med vegetasjonsgranskingene er det tatt ut melkeprøver, som er analyserte både for fettsyrer, antioksidanter og oksidasjonsprodukt.

IMG_4700Hanne Sickel  med deler av bedømmelseskomiteen. Denne besto av Prof. Brita Svensson fra Uppsala Universitet, Dr. Bruno Martin fra INRA, Clermont-Ferrand, Frankrike
 

Hanne innledet seansen med en prøveforelesning, etterfulgt av disputasen med utdypende spørsmål av bedømmelseskomiteen. Denne besto av Prof. Brita Svensson fra Uppsala Universitet, Dr. Bruno Martin fra INRA, Clermont-Ferrand (Frankrike) og Dr. Line Nybakken ved NMBU/INA.

Allerede før selve utspørringen startet fikk Hanne mange lovord for arbeidet av bedømmelseskomiteen, både for valg av tema betydningen for verdiskapingen i fjellbygdene, og for oppgavens faglighet. Dette er ellers ikke vanlig for bedømmelskomiteer, og kan vel ikke tolkes på anne måte enn at de rett og slett var begeistret!  Spesielt den franske Dr. Bruno Martin var imponert av det høye faglige nivået. Han understreket også at temavalget er et svært viktig bidrag til framtidig verdiskaping i fjellbygdene. Selv om mange har erfart at smøret faktisk blir gulere på fjellet, kan vi nå på et vitenskapelig grunnlag slå fast en rekke gunstige egenskaper ved melk som er produsert på fjellbeitene. Hanne har analysert både beiteplantene, kumøkka og melka og sammenlignet det dyra spiser og hvilken effekt dette har på melka. Undersøkelsene fant høyere innhold av umetta fettsyrer, antioksidanter og vitamin E. Stølsmjølka i undersøkelsene hadde også høyere innhold av karoten, som gir gulere melk, rømme og smør, og også høyere innhold av terpenstoff. Forklaringen ligger i plantene artssammensetningen, det høye innslaget av urter, lysforhold og temperatur.

IMG_4734

 

Oppgaven er publisert som ”Effects of vegetation and grazing preferences on the quality of alpine dairy products. Tilsvarende undersøkelser er også gjort i Alpene, med samme resultat.

IMG_4733

Hanne mottok et maleri av ei ku i gave fra sine tidligere kolleger under festmiddagen.
Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av

Hans Bondal frå Sollia i Stor-Elvdal ny leiar i Norsk seterkultur

Hans Bondal frå Sollia i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen er valt til ny leiar i Norsk seterkultur. Katharina Sparstad, som har vore leiar i 3 år, sa frå seg attval, men held fram som 1. vara til styret. – Den nye leiaren driv gard og seter, er utdanna skog og utmarkstekniker og har arbeidd som fjelloppsynsmann. Saman med kona Ellen Marie Tangen driv han to geitebruk og allsidig seterdrift på Øverdalssetra. Vi gir meir omfattande presentasjon av den nye leiaren i Seterbrukaren, som kjem ut i slutten av mars. NSK-styret elles består av Siv Beate Eggen (attvald), Per Sæther (ikkje på val), Bjørn Karsten Ulberg (ikkje på val) og Marit Skjelstad (Norsk Landbrukssamvirke). Varamedlemar til styret: Katharina Sparstad, Erik Fleischer og Ingrid Arneng.

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av

Hugs påmeldingsfirst til årsmøte 1. mars!

Det nærmer seg årsmøtet på Skjetlein. Årsmøtet i år er saman med Norsk gardsost og mat frå Sjetlein, og fristen for å vere med på programmet er 1. mars. Meld dykk på! 

Det blir i 2014 ei unik sjanse til å bli betre kjent med Norsk gardsost,  matnavet Mat frå Mære (i år på Sjetlein) og delta på lærerike og inspirerende dager. Her finn du mange spanande kurs for alle som er opptekne av mat, og i tilleg får du høyre forskar Ann Norderhaug halde foredrag om klima og kulturlandskap på årsmøtedagen 11. mars. Last ned  brosjyre  til seminaret på Sjetlein.

Last ned Årsmøteprogram 2014Årsmelding Norsk seterkultur 2013_2 og Års- og arbeidsplan 2014-2015

For andre sakspapir til årsmøtet kontakt ks@valdres.no

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment