Seterkultur for alle!

Fagsamling og årsmøte 15. og 16.02-2020

Dølaku på Korpebergsetra, Maihaugen. Foto: Kåre Dehlie Thorstad / Maihaugen

Seterdrifta har overført kunnskap og tradisjoner gjennom generasjoner. På årets fagsamling på Scandic Hotel Lillehammer 15. og 16. februar setter vi søkelyset på nettopp dette. Mye er felles for setrene, men ingen setergrender er like. Og hver seter har en unik historie. På tide med et dykk inn i en del av vår felles kulturarv; seterkulturen.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Seterkultur for alle!

Få gratis medlemskap ut året!

Norsk seterkultur tilbyr gratis medlemskap ut året inkludert 3 utgaver av Seterbrukaren. Fordi det blir stadig færre setre i drift leter vi med lykt og lupe for å finne muligheter til å styrke seterdrifta. Vi trenger din støtte. Som medlem er du med på å styrke arbeidet for å ta vare på seterdrifta og en flere 1000 år gammel høstingskultur. Du kan enkelt melde deg inn via linken nederst på denne sida eller ved å trykke på «Bli medlem» ovenfor.

Våre hovedoppgaver

Organisasjonen har flere viktige arbeidsoppgaver som skal være med å sikre fremtidig norsk seterkultur:

 • Aktivt påvirke det offentlige rammeverket
 • Knytte allianser
 • Dele kunnskap
 • Synliggjøre setra som en positiv og viktig del av Norsk landbruk
 • Synliggjøre setra som kulturbærer med stor opplevelsesverdi for reiselivet
 • Støtte opp om rekruttering

Det nytter

I 2018 fikk vi endelig en felles for alle setrene på kr 50 000 i alle fylker.  2019 fikk vi beskytta betegnelse for setersmør. Nå jobber vi for å få seterkulturen listeført i UNESCOs som immateriell kulturarv. Vi tror en slik listeføring vil kunne hjelpe oss å styrke seterkulturen og få økt oppmerksomhet fra andre miljøer.   

Som medlem får du:

 • Bladet Seterbrukaren som utgis 3 ganger i året
 • Informasjon om og tilgang til kurs og arrangement knyttet til Norsk seterkultur
 • Rabatt på fagsamlinger
 • Hjelp til å finne faglig bistand
 • Hjelp i enkeltsaker for seterbruk
 • Ta del i et nettverk med andre med interesse for seterlivet

Du kan enkelt melde deg inn her

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Få gratis medlemskap ut året!

Fikk kulturlandskapspris – Opp

Svartdalssetra. Foto: privat.

Kulturlandskapsprisen til seterdrift på Nerskogen.
Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Fikk kulturlandskapspris – Opp

Vil undersøke hvilke utfordringer som må løses for å bevare stølsdrifta

Stølsgeiter
Foto: Kathrin Aslagsby

AgriAnalyse gjennomfører en spørreundersøkelse blant alle landets seterbrukere med melkeproduksjon, og vi oppfordrer alle seterbrukere til å ta undersøkelsen. Hensikten med spørreundersøkelsen er å belyse dagens situasjon for seterbrukerne og hvilke utfordringer som må løses for at nedgangen i antall setre med melkeproduksjon ikke skal fortsette i samme tempo.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Vil undersøke hvilke utfordringer som må løses for å bevare stølsdrifta

Håpar stølsdrifta kan få eit løft med Unesco-status

Innslag frå Herdalssetra på NRK-TV Møre og Romsdal.
Sjå innslaget her

Fryktar for seterkulturen: – Kan bli fleire Farmen-deltakarar enn budeier
Artikkel på nettsidene til NRK

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Håpar stølsdrifta kan få eit løft med Unesco-status