Ku&Klima

KU & KLIMA
4. mars 2015 SEMINAR Litteraturhuset,Oslo

Anita Idel fra Tyskland er veterinær og forfatter av boka «Die Kuh ist kein Klima-Killer!» Med foredraget Kyr, klima og matproduksjon vil Idel, sammen med et bredt sammensatt panel, sette diskusjonen opp mot norske forhold og se hvilke implikasjoner temaet kan få for norsk landbruk. Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Konferanse og årsmøte 2015

Norsk seterkultur arrangerer 13. mars 2015 en fagsamling for seterbrukere og andre interesserte på Gardermoen. Hvert år setter vi søkelys på ulike tema, og i år skal vi se nærmere på verdiskaping på setra. Med verdier mener vi selvsagt både materielle og materielle verdier, men for de fleste av oss er likevel økonomien avgjørende for stølsdrifta. Dette er ikke minst aktuelt nå som vi har en sterkt økende etterspørsel etter lokal og ekte mat.

Continue reading

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av

Seminar om Vestlandsk Fjordfe og Vestlandsk Raudkolle i Høyanger 7-8 mars 2015.

Tema: Urnorske råvarer i særklasse –en reise fra beite til delikatesse!

sem

Continue reading

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av