Får kr 2 355 000,- for at flere skal oppleve seterkulturen

I går kom tidenes hyggeligste melding i posten til Norsk Seterkultur: I konvolutten var et tildelingsbevis på kr 2355000,- fra Sparebankstiftelsen DNB.  «Dette er fantastisk! Nå kan vi legge enda mer arbeid i få flere barn og unge til seters», sier daglig leder Katharina Sparstad

«Arbeidet skal gå til kartlegging, tilgjengeliggjøring og formidling.  Dette er en ekstremt gledelig melding å få» sier daglig leder Katharina Sparstad. «Pengene skal gå til å fremme seterkulturen mor barn og unge spesielt, og går inn i arbeidet vårt med å søke om å føre seterkulturen på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv.»

«En viktig del arbeidet vårt er å se nye muligheter for seterkulturen i framtida. Da må vi selvsagt ha med oss barn og unge. Vi som har opplevd seterlivet vet hvor mye nyttig lærdom det kan gi. Her er det mye som kan kobles til pedagogiske metoder om mestring, inkludering, respekt og ansvar.  Små og store oppgaver er like viktige, og alle kan ta del. Moderne begrep som bærekraft, sirkulærøkonomi, økologiske fotavtrykk blir konkrete, og resultatene håndfaste og synlige. Takket være den viktigste fornybare ressursen vi har, sola, og plantenes klorofyll, kommer dyra hjem fra utmarka med masse deilig setermelk igjen og igjen, hele sommeren», sier styreleder Siv Beate som jobber med kulturskole og fremmedspråklige resten av året.

Katharina Sparstad har også hatt skolebesøk på setra de siste 15 somrene. «På setra er det veldig mye god og viktig læring for alle. Når det nå blir færre setre må vi legge til rette for at flest mulig barn likevel får ta del i seterlivet. Med støtten fra Sparebankstiftelsen vil vi søke nye samarbeidsformer, utvikle undervisningspakker og gjøre enklere å finne nærmeste besøksseter. Dette er arbeid vi ser fram til», sier Sparstad som også arbeider som kulturrådgiver i Valdres Natur- og Kulturpark.

«Gjennom regionalparkene jobber vi mye i ulike, tverrfaglige samarbeid, og det er oftest vinn – vinn for alle» – sier Sparstad. 

Hun retter også en stor takk til Andrea Viestad som blant annet har etablert Geitemyra matkultursenter for barn.

«Andreas er også genuint opptatt av seterkulturen, og det var han som inviterte oss inn til det første møte med Sparebankstiftelsen» avslutter Sparstad.

Se film fra stølsbesøket til Andreas Viestad her

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Immateriell kulturarv knyttet til seterlandskapet i Norge, Frankrike og Spania

Foto: Bolette Bele

Bolette Bele (NIBIO), Véronique Karine Simon Nielsen (NIKU), Almudena Orejas (Spanish Council for Scientific Research, Madrid) og José Antonio Ron Tejedo (University of Oviedo) har nylig publisert artikkelen «Intangible cultural heritage of transhumance landscapes: their role and values – examples from Norway, France and Spain”.

Bolette Bele fra NIBIO. Foto: Øystein Skjæveland

Studien ble gjennomført i JPI nettverksprosjektet «Cultural Heritage in Landscape» (CHeriScape), ledet fra Universitetet i Newcastle. Artikkelen er publisert i ArchaeoPress, og er tilgjengelig som ei pdf-fil du kan laste ned her

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Innholdsrik helg om svensk – norsk seterkultur på Røros

Norsk Seterkultur har nettopp avsluttet innholdsrik og inspirerende helg med nær fullt hus på Bergstadens Hotel på Røros. Kombinasjon av bra opplegg med god debatt, relevante og interessante innlegg, god mat, romslig takhøyde, trivelige folk og gode samtaler bidro til høy trivselsfaktor. Takk til Rådhuset Vingelen som hadde oppdraget med å rigge samlingen!

Fra paneldebatten. I panelet sitter Haakan Tunon fra NAPTEK, Sverige, Ingela Kårskog fra Foreningen Fӓbodkultur og utmarsbruk (stående), Bjørn Karsten Ulberg fra Grøset seter, Åsta Røhr Kleiven fra Jotunfjell Alpakka, Lalm og Anne Karin Hatling fra Skjerdal stølsysteri og Norsk Gardsost


Oppsummering fra helgen

Helga ble kickstartet med info om forskjeller/likheter mellom norsk- og svensk seter/fäbodkultur fredag kveld, og på lørdag hadde vi en veldig interessant paneldebatt, med påfølgende gruppearbeid, hvor det ble vist mye engasjement! I panelet satt to fra Sverige; Håkan Tunon fra Sveriges lantbruksuniversitet og Ingela Kåreskog fra Foreningen Svensk fäbodkultur och utmarksbruk, i tillegg til tre norske seterbrukere; Bjørn Karsten Ulberg fra Sigdal, Anne Karin Hatling fra Skjerdal stølsysteri i Aurland og Åsta Røhr Kleiven fra Jotunfjell Alpakka, Lalm. I gruppene ble det diskutert hva seterkultur er og hvem som er bærere, hva som skal til for at en kan si at en driver setring/støling og hva som skal til for at det skal være «ei seter». En stor takk til panelet, som fikk vist den store bredden i seterbruk, og Knut Aastad Bråten med stødig og humoristisk ledelse. Bakgrunnen for diskusjonene var den planlagte søknaden til UNESCO (representativ liste for immateriell kulturarv), og vi har inntrykk av at gjennomføringen var helt i UNESCOS ånd, der bl.a. gjensidig respekt og inkludering er viktig.

Gruppearbeid hører med til fagsamlinger

Etter lunsjen lørdag fikk vi lære mer om teknologiske nyvinninger som kanskje kan gjøre det enklere å være seterbruker. Energi+ fortalte om solenergi/solceller og Nofence om digitale gjerdesystemer, og ikke minst fikk vi høre personlige erfaringer fra lokale seterbrukere (hhv. Erling Tingstad og Øistein Aasen). På slutten av dagen fikk vi litt informasjon om Rørosmeieriet fra meieribestyrer Trond Lund og dagen ble avsluttet med høyt tempo og stort engasjement da den unge bonden og lokalpolitikeren Oskar Tørres Lindstad delte noen tanker om framtidas landbruk.

Lørdag kveld ble alle lokket inn til middag av daglig leder Katharina Sparstad, og under middagen ble vi underholdt både av sang, kauking, taler og dikt. Etter maten ble det musikk og til og med pardans – nesten som i «gamle dager» før korona.

Søndag formiddag var tema seterprodukter og prissetting, og vi fikk inspirerende innlegg både fra Erik Fleischer (Braskerudsetra), Ola Tangvik Brimi (Brimi Sæter) og Katharina Sparstad (setersmør mm). Omtrent halvparten av deltakerne dro videre på lokalmatsafari med besøk på Galåvolden gård, Røros Bryggeri og Rørosrein.

Omvisning på Rørosmeieriet ved meieribestyrer Trond Lund

Håper at alle som deltok ble litt inspirert, kom seg vel hjem og at vi snart kan møtes igjen på nye samlinger! Tusen takk for oppmøtet og alle innspill!

Innleggene kan lastes ned her:

UNESCO prosjektet v Linda Ramberg

Svensk – norsk seterkultur v Bolette Bele og Håkan Tunon

Hva er en seter v Siv Beate Eggen

Nofence v Ragnhild Aspås

Framtidas landbruk v Oskar Tørres Lindstad

Merking av seterprodukt v Katharina Sparstad

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Fått 60 000,- euro i Erasmus+ midler til norsk – svensk setersamarbeid

I Norge e r det rundt 900 seterbruk med melkeproduksjon, i Sverige rundt 50, og antallet synker stadig. Med færre tradisjonsbærere vil den over tusen år gamle tradisjonen gradvis forsvinne, hvis vi ikke gjør noe. Med støtten fra Erasmus+ kan vi nå etablere tettere samarbeid og dele kunnskap på tvers av landegrensene.

Separatortørk. Foto: Knut Ola Storbråten

Foreningen Norsk Seterkultur og Förbundet svensk fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) er nå inne i en utredningsfase for en felles søknad for å få seterkulturen på UNESCOs liste for immateriell kulturarv.  Vi har mye til felles og mye vi kan lære av hverandre på begge sider. Vi er derfor veldig fornøyd med at vi har fått penger til å videreutvikle samarbeidet, sier styreleder Siv Beate Eggen.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. I arbeidet framover vil vi involvere seterbrukene og fagmiljøer, kartlegge, dokumentere seterkulturen og skape arenaer for å dele kunnskap.

UNESCO-arbeidet
Seterkulturen omfatter blant annet praktiske ferdigheter knyttet til dyra og naturen, produksjon og foredling av melka, tradisjonelt håndverk, historier, ritualer, lokking og musikk. Dette kalles «immateriell» eller levende kulturarv, og blir overført fra generasjon til generasjon. Som et ledd i å ta vare på seterkulturen skal den søkes inn på UNESCOS liste for immateriell kulturarv.

I denne prosessen skal setrene/stølene kartlegges, det omfattende arbeidet som gjøres på stølene skal synliggjøres og det skal motiveres til samarbeid for å ta vare på og videreutvikle kulturarven. Seterkulturen kan bare bevares gjennom aktiv seterdrift, og er derfor avhengig både av landbrukspolitikken og støtte fra samfunnet for å kunne fortsette å være levedyktig i framtida.

Les mer om UNESCO-arbeidet her

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Fagsamling om seterdrift på Røros 5.-7. november 2021

Norsk Seterkultur arrangerer en fagsamling for alle seterbrukere, på Røros 5.-7. november 2021. På samlinga blir det fokus på norsk- svensk samarbeid.

Har du lyst til å delta på fagsamlingen, kan du melde deg på her: https://radhusetvingelen.no/fagsamling_seterkultur2021. Påmeldingen er bindende, men dersom smittevernmessige retningslinjer gjør at arrangementet ikke kan gjennomføres, vil påmeldingsavgiften bli refundert.

Fagsamlingen omhandler bl.a. følgende:

Hva skal til for å bevare den norske seterkulturen, og hvorfor er dette viktig? Hvordan kan vi jobbe sammen og hver for oss for å ta vare på den? Det står både foredrag, workshop og diskusjoner på programmet, og erfaringer, gode historier og nyttige tips vil deles til inspirasjon og fornøyelse.

Bolette Bele fra NIBIO og Håkan Tunon fra NAPTEK vil snakke om likheter og forskjeller ved norsk og svensk seterkultur. Fagsamlingen er også åpen for svenske fäbodinteresserte. 

Energi Pluss vil snakke om fossilfri drift på setra ved bruk av solceller, representanter fra NoFence og Ryddegeita vil snakke om digitale gjerdesystemer og Hans Brimi fra Brimi Sæter, samt Erik Flesicher og Roy Tomas Leirvik fra Braskerudsætra i Solør, vil gi gode tips om prissetting av seterprodukter. Rådhuset Vingelen vil informere om prosjektet som handler om å få seterkulturen inn på UNESCOs liste for immateriell kulturarv.

Det vil bli felles middag, underholdning og aktiviteter gjennom helgen, så alt er tilrettelagt for en spennende, inspirerende og sosial samling.

Påmeldingsfrist: 10.september.

Håper du vil bli med!

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel