Skribentarkiv: Jostein

Grønt Spatak trenger setre!

Grønt Spatak er prosjekt som lar unge mellom 16 – 30 år få arbeide på en seter eller gård i ti dager i løpet av sommeren. Deltakerne jobber mot kost og losji, og får reise dekt av Grønt Spatak. 

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Grønt Spatak trenger setre!

Jordbruksavtalen: auka setertilskudd

Partene er enige om å styrke satsinga på seterdrift over Regionale miljøprogram (RMP). Det skal være et tilskudd på minimum 50 000 kr pr seter. Ordninga skal gjelde for produksjon av ku- eller geitemelk for egen foredling eller levert til … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Auka tilskot til stølsdrift?

I kravet til årets jordbruksoppgjer går faglaga inn for at det skal etablerast eit nytt nasjonalt setertilskot. Dette skal erstatte tilskotet som i dag blir ytt regionalt, og det er framlegg om eit tilskot på 60.000 kroner til kvar aktiv … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Auka tilskot til stølsdrift?

Fagseminar og årsmøte på Gol

Seterprisen 2018 vart utdelt under Norsk seterkultur sin fagdag på Gol laurdag 10. mars. I grunngjevinga frå juryen, Hans Bondal, Norsk seterkultur, Solveig Linge Stakkestad, Norges Bygdekvinnelag og Nils Asle Dolmseth, Tine, heiter det at dette nettverket har synleggjort stølsdrifta … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Fagseminar og årsmøte på Gol

Invitasjon til innspillsmøter om landbruket i Hedmark og Oppland

Vi inviterer til å bli med på å påvirke kursen for landbruket i Innlandet. Fredag 16. mars på Biri. Les mer

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Invitasjon til innspillsmøter om landbruket i Hedmark og Oppland