Glimt frå jubileumshelga i Aurland

Arrangementet samla rekordmange deltakarar. Fagdagen starta med samling og
omvising på Sogn Jord- og Hagebruksskule, der Aksel Hugo, Gunn Wester og
Even Hov tok seg av omvising og faglege foredrag. I tillegg fortalte Ida
Østvold, tidlegare elev ved skulen, om gards- og stølsdrifta si i Vang i
Valdres. Frå Aurland bar det til omvising i Undredal, på stølsysteriet og i
Eldhuset visingssenter nede ved fjorden.

  • FRA PROSJEKT TIL ORGANISASJONNorsk seterkultur markerer 20-årsjubileum i år, men starta som prosjekt to år før. Litt historie om organisasjonen.  PDF-fil
Dette innlegget vart lagt inn i Nyheiter. Bokmerk fastlenkja.