Årsmelding og årsmøtesaker er tilgjengelege på web

Vi ser fram til fagsamling og årsmøte den 10. og 11. mars på Gol. Årsmøtesakane er no klare og kan lastast ned frå denne sida. Nytt i programmet er at vi også får med oss Silje Strøm frå Alliansen ny landbrukspolitikk som også tek for seg seterdrifta i arbeidet med ny landbrukspolitikk.

Du finn oppdater program om samlinga Her

 Sakliste årsmøte

Årsmøtesaker 11. mars 4-10

Årsmelding Norsk seterkultur17

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Årsmelding og årsmøtesaker er tilgjengelege på web

Invitasjon til innspillsmøter om landbruket i Hedmark og Oppland

Vi inviterer til å bli med på å påvirke kursen for landbruket i Innlandet.
Fredag 16. mars på Biri.

Les mer

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Invitasjon til innspillsmøter om landbruket i Hedmark og Oppland

Workshop – «Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper» 

Workshop – «Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper» 

12 – 15 mars 2018 i Hede, Sverige.

Les meir  . . .

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Workshop – «Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper» 

Læreboka ”Ysting” blir presentert 11. februar.

Les meire her

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Læreboka ”Ysting” blir presentert 11. februar.

Valdres får Stølsruta som historisk vandrerute

Foto: Svein Erik Ski

Frå uminnelige tider har folk ferdast i fjell og dal frå fjord til fjell. Mange av stigane er framleis bruk utan at vi kjenner det eigentlege opphavet. Riksantikvaren og DNT etablerte i 2012 eit samarbeid om å tilrettelegge historiske vanderuter. I 2018 er det opna for ti nye ruter. No er det Stølsruta i Valdres sin tur til å vere med! Tiltaket er støtta av Sparebanstiftelsen DNB.

-Sju ruter med ulike tema lagt til rette, og når det no er opna for ti nye ruter meiner vi at stølsdrift er eit rett tema, seier Ina Syversen frå VNK og Valdres Friluftsråd/Valdres Natur- og Kulturpark. – Andre ruter har tema som Flykningeruta, Finnskogrunden, Brudleruta, Telegrafruta, Jacobinerruta med meir. Når det no var ynskje om ei stølsrute var Valdres eit naturleg val. Sidan stølsvidda i Nord-Aurdal og Vestre Slidre no vert definert som nasjonalt verdifult kulturlandskap var det naturleg å legge ruta hit, seier Ina. Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Valdres får Stølsruta som historisk vandrerute