Få gratis medlemskap ut året!

Norsk seterkultur tilbyr gratis medlemskap ut året inkludert 3 utgaver av Seterbrukaren. Fordi det blir stadig færre setre i drift leter vi med lykt og lupe for å finne muligheter til å styrke seterdrifta. Vi trenger din støtte. Som medlem er du med på å styrke arbeidet for å ta vare på seterdrifta og en flere 1000 år gammel høstingskultur. Du kan enkelt melde deg inn via linken nederst på denne sida eller ved å trykke på «Bli medlem» ovenfor.

Våre hovedoppgaver

Organisasjonen har flere viktige arbeidsoppgaver som skal være med å sikre fremtidig norsk seterkultur:

 • Aktivt påvirke det offentlige rammeverket
 • Knytte allianser
 • Dele kunnskap
 • Synliggjøre setra som en positiv og viktig del av Norsk landbruk
 • Synliggjøre setra som kulturbærer med stor opplevelsesverdi for reiselivet
 • Støtte opp om rekruttering

Det nytter

I 2018 fikk vi endelig en felles for alle setrene på kr 50 000 i alle fylker.  2019 fikk vi beskytta betegnelse for setersmør. Nå jobber vi for å få seterkulturen listeført i UNESCOs som immateriell kulturarv. Vi tror en slik listeføring vil kunne hjelpe oss å styrke seterkulturen og få økt oppmerksomhet fra andre miljøer.   

Som medlem får du:

 • Bladet Seterbrukaren som utgis 3 ganger i året
 • Informasjon om og tilgang til kurs og arrangement knyttet til Norsk seterkultur
 • Rabatt på fagsamlinger
 • Hjelp til å finne faglig bistand
 • Hjelp i enkeltsaker for seterbruk
 • Ta del i et nettverk med andre med interesse for seterlivet

Du kan enkelt melde deg inn her

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Få gratis medlemskap ut året!

Fikk kulturlandskapspris – Opp

Svartdalssetra. Foto: privat.

Kulturlandskapsprisen til seterdrift på Nerskogen.
Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Fikk kulturlandskapspris – Opp

Vil undersøke hvilke utfordringer som må løses for å bevare stølsdrifta

Stølsgeiter
Foto: Kathrin Aslagsby

AgriAnalyse gjennomfører en spørreundersøkelse blant alle landets seterbrukere med melkeproduksjon, og vi oppfordrer alle seterbrukere til å ta undersøkelsen. Hensikten med spørreundersøkelsen er å belyse dagens situasjon for seterbrukerne og hvilke utfordringer som må løses for at nedgangen i antall setre med melkeproduksjon ikke skal fortsette i samme tempo.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Vil undersøke hvilke utfordringer som må løses for å bevare stølsdrifta

Håpar stølsdrifta kan få eit løft med Unesco-status

Innslag frå Herdalssetra på NRK-TV Møre og Romsdal.
Sjå innslaget her

Fryktar for seterkulturen: – Kan bli fleire Farmen-deltakarar enn budeier
Artikkel på nettsidene til NRK

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Håpar stølsdrifta kan få eit løft med Unesco-status

Tine sine krav – ein trussel for stølsdrifta?

Artikkel på NRK-Oppland
Les saka

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Tine sine krav – ein trussel for stølsdrifta?