UNESCO fokus på fagsamlinga 15. – 16. februar

Den viktigste oppgaven til Norsk seterkultur er å bevare og utvikle seterkulturen. Som en oppfølging av to årsmøtevedtak jobber Norsk seterkultur nå med å få oppført seterkulturen på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv. Det vil si seterdrifta i seg selv, ikke områder, bygninger eller fysiske kulturminner. En oppføring på UNESCO sin liste er ikke et vern, men en anerkjennelse. En slik status kan gi seterdrifta økt positiv oppmerksomhet og styrke virkemidler og politisk vilje for å ta vare på seterkulturen i framtida.

Geiter på stølsbeite

I prosessen med søknadsarbeidet ønsker vi gjennom flere prosjekter sammen med seterbrukerne og fagmiljøer å mobilisere og motivere til samarbeid der vi kan arbeide for bevaring og utvikling  av alle ulike typer setermiljøer.

Vi ønsker å bevisstgjøre oss selv og samfunnet om de verdiene som vi forvalter og vise at vi har en viktig plass i et bærekraftig landbruk.

Matproduksjon, utmarksbeiter, kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturarv og miljø er verdier som vi også kan knytte til matsikkerhet og Fnś bærekraftmål.

Vår immaterielle kulturarv kan bare bevares gjennom praktisk seterdrift og ei bærekraftig seterdrift er avhengig av landbrukspolitikken og samfunnets velvilje.

Aktiviteten er grunnleggende viktig og derfor ønsker vi spesielt at aktive seterbrukere vil delta sammen med oss i søknadsprosessen.

Vil du vite mer? Kom til  fagsamlinga på Lillehammer 15. og 16. februar. Program og praktiske opplysninger kan lastes ned her

 Elektronisk påmelding er åpen til 10. januar.

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på UNESCO fokus på fagsamlinga 15. – 16. februar

Mange spennende innledere på fagsamling om seterkulturen i februar. Utsatt påmelding til 10. januar!

Dølaku på Korpbergsetra. Foto: Kåre Thorstad Dehlie

Programmet for fagsamlingen 15. og 16. februar «Seterkultur for alle!»  er på plass. I årets program er det seterkulturen i seg selv som er i fokus. Vi er svært fornøyd med at vi har fått med oss Årets unge bonde og seterbruker, Øystein Aasen fra Vingelen, til å dele erfaringer og tanker seterdrifta. Vi får også høre redaktør i Dag og Tid, Svein Gjerdaker fortelle om livet som seterbruker på Dag og Tid stølen på Voss.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Mange spennende innledere på fagsamling om seterkulturen i februar. Utsatt påmelding til 10. januar!

Ny Seterbrukar

Då er Seterbrukaren nr 3, 2019 trykt og på veg til posten.

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Ny Seterbrukar

Seterkultur for alle!

Fagsamling og årsmøte 15. og 16.02-2020

Dølaku på Korpebergsetra, Maihaugen. Foto: Kåre Dehlie Thorstad / Maihaugen

Seterdrifta har overført kunnskap og tradisjoner gjennom generasjoner. På årets fagsamling på Scandic Hotel Lillehammer 15. og 16. februar setter vi søkelyset på nettopp dette. Mye er felles for setrene, men ingen setergrender er like. Og hver seter har en unik historie. På tide med et dykk inn i en del av vår felles kulturarv; seterkulturen.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Seterkultur for alle!

Få gratis medlemskap ut året!

Norsk seterkultur tilbyr gratis medlemskap ut året inkludert 3 utgaver av Seterbrukaren. Fordi det blir stadig færre setre i drift leter vi med lykt og lupe for å finne muligheter til å styrke seterdrifta. Vi trenger din støtte. Som medlem er du med på å styrke arbeidet for å ta vare på seterdrifta og en flere 1000 år gammel høstingskultur. Du kan enkelt melde deg inn via linken nederst på denne sida eller ved å trykke på «Bli medlem» ovenfor.

Våre hovedoppgaver

Organisasjonen har flere viktige arbeidsoppgaver som skal være med å sikre fremtidig norsk seterkultur:

 • Aktivt påvirke det offentlige rammeverket
 • Knytte allianser
 • Dele kunnskap
 • Synliggjøre setra som en positiv og viktig del av Norsk landbruk
 • Synliggjøre setra som kulturbærer med stor opplevelsesverdi for reiselivet
 • Støtte opp om rekruttering

Det nytter

I 2018 fikk vi endelig en felles for alle setrene på kr 50 000 i alle fylker.  2019 fikk vi beskytta betegnelse for setersmør. Nå jobber vi for å få seterkulturen listeført i UNESCOs som immateriell kulturarv. Vi tror en slik listeføring vil kunne hjelpe oss å styrke seterkulturen og få økt oppmerksomhet fra andre miljøer.   

Som medlem får du:

 • Bladet Seterbrukaren som utgis 3 ganger i året
 • Informasjon om og tilgang til kurs og arrangement knyttet til Norsk seterkultur
 • Rabatt på fagsamlinger
 • Hjelp til å finne faglig bistand
 • Hjelp i enkeltsaker for seterbruk
 • Ta del i et nettverk med andre med interesse for seterlivet

Du kan enkelt melde deg inn her

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Få gratis medlemskap ut året!