Innlandet Fylkeskommune gir kr 700000,- til arbeidet for seterkulturen

Norsk seterkultur har fått kr 700000,- av Innlandet fylkeskommune til arbeidet for å få seterkulturen på UNESCO si liste for immateriell kulturarv. Norsk seterkultur er no klare til å fortsette arbeidet

Frå Utistuvollen – seter i Vingelen

«Årets beste julegave!» jubler dagleg leiar i Norsk Seterkultur, Katharina Sparstad. «Arbeidet er viktig, og mange har gitt utrykk for dei støtter arbeidet.  Særs gledelig er det at det viktigaste seterfylket, Innlandet, viser sin støtte med eit bidrag på kr 700000,-. Dette er ein full aksept for arbeidet, og betyr at vi no kan fortsette arbeidet for fullt», seier ein nøgd dagleg leiar. Andre fylker som har gitt støtte til arbeidet er Vestfold og Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag som begge har bidrege med kr 200000,-.

Etter årsmøtevedtak starta Norsk Seterkultur starta i 2018 starta prosessen med å få seterkulturen på UNESCO si liste for immateriell kulturarv. Arbeide starta med eit forstudium med god støtte frå Valdres Natur- og Kulturpark. Sidan gjekk arbeidet vidare i eit forprosjekt med Anne Katrine Brun Norbye som prosjektleiar. I forprosjektet vart det utarbeida plan for det vidare arbeidet, arbeida med forankring og oppretta kontakt med fleire viktige samarbeidspartar.

 «Det har vore viktig å forankre arbeidet i alle fylkeskommunar med seterdrift. Akkurat i 2020 var dette ei utfordring. Året starta med innkøyring av fleire nye fylker, omlegging av stønadsordningar – og så Covid-19. Samstundes hadde vi eit årsmøtevedtak i 2020 om at arbeidet skulle vente til finansieringa var på plass» fortel Sparstad

Pengane skal brukast til å involvere og forankre arbeidet i på ulike sektor – og forvaltningsnivå, kartlegge drift og aktiviteter på setrene, gjennomføre samlingar og aktivitetar, dokumentasjon og vurdere utviklingsområde. Arbeidet i hovudprosjektet blir leia av Rådhuset Vingelen.

Dette er ein god start, men arbeidet er enno ikkje fullfinansiert. Arbeidet med å skaffe midlar held derfor fram til alt er på plass.

Det er ein lang og omfattande prosess for å søke listeføring i UNESCO, og arbeidet har arbeidsfrist 2024. Meir informasjon finn du på seterkultur.no/UNESCO

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Nå kan du melde deg på årsmøte, fagsamling og kinnekurs

Hvis smittehensyn tillater det vil vi gjennomføre en tredelt samling i forbindelse med årsmøtet. Vi starter med kinnekurs fredag kveld/lørdag morgen. Kinnekurset holde av Bitten Brennhovd og Pascal Baudonel er åpent for alle. Lørdagen fortsetter med fagsamling. Selve årsmøtet holdes søndag. Maks antall med tanke på smittehensyn er 50, så førstemann til mølla!

Foto: Ida Østvold

DERSOM VI MÅ AVLYSE PGA SMITTEVERNTILTAK vil kinnekurs og fagsamling utsettes til høsten. Årsmøtet avholdes søndag 28.02.20 på Teams.

Påmeldingsfrist er 15. januar

Foreløpig program

Du kan nå melde deg på her

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Søkjer kandidatar til seterprisen 2021

Frå utdelinga av seterprisen til Budeienettverket i Hallingdal i 2018

Seterprisen er ei god oppmuntring til seterbrukarar som har stått på for å fremje seterkulturen. Som vanleg skal prisen delast ut i samband med fagsamling og årsmøte som i år skal være 25.-28. februar i Bø i Telemark (med atterhald om avlysing). Formålet med prisen er at den skal vera ei påskjønning til eldsjeler som har gjort ein stor innsats for å setja seterdrifta i fokus. Prisen vil dermed vera med å skape blest på ein positiv måte, og bidra til å sikre eksistens og vidareutvikling av seterdrifta.

Kriteriar

Seterprisen skal delast ut årleg til ein eller fleire personar som har gjort ein ekstraordinær innsats for seterdrifta i Norge. Innsatsen kan vera innan:

  • Tradisjonell seterdrift
  • Mjølkeforedling på setra
  • Utvikling av ny næringsverksemd tufta på seterdrifta,
  • Forskning og publisering av vitskapleg materiale
  • Formidling av stølskulturen.

Utlysing og forslag på kandidater

Prisen blir lyst ut i Seterbrukaren sitt desembernummer, på nettet og gjennom aviser og andre medier. Ein jury på tre, med representantar frå Norsk seterkultur, Norges Bygdekvinnelag og Tine, avgjer kven som får prisen. Frist for innsending av forslag på kandidater til Seterprisen 2021 er 1. februar og kan sendast til sivbeate@me.com eller seter@seterkultur.no 

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Årsmøte med kinnekurs og fagsamling 26.- 28. februar 2021

Med forbehold om smittevern restriksjoner  arrangerer Norsk Seterkultur årsmøte 28.02.21 i Bø i Telemark. I forkant av fagsamlinga vil vi arrangere et praktisk kinnekurs fredag kveld den 26. Lørdag 27. februar følger vi opp kinnekurset med en teoretisk del fra 0900 – 11.00.

Fra kl 1200 blir starter den årlige fagsamlinga. På fagsamlinga vil vi blant annet bli bedre kjent med fylket Vestfold og Telemark. Andre tema i år er fosilfrie setre, UNESCO-arbeidet og setersmør.

Foreløpig program:

Program Fagsamling  UTKAST 17.11.21

Tid: 26. og 28. februar 2021                                     Sted: Bø hotell

DEL 1 KINNEKURS

Fredag 26. februar

1700 – 1800 innsjekk kursdeltakere

1800 – 2000 Kinnekurs med Bitten Brennhovd, praktisk del

Lørdag 27. februar

0900 – 1100 kinnekurs fortsettelse, teoretisk del med Pascal Baudonel

1100 Pause – innsjekking fagseminar og årsmøte

DEL 2 FAGSAMLING INTRODUKSJON

1200 K ulturinnslag

1210 Velkommen v/ Styreleder i Norsk seterkultur v/ Siv Beate Eggen

1220 Velkommen til Telemark&Vestfold v/seksjonssjef for kulturarv i Vestfold og Telemark, Terje Gansum

1240  Kva skjer med melkebonden? ved Telemark bondelag v/Aslak Snarteland

1310  Verdens beste brunost er i Telemark v/ (uavklart)

1400 pause

DEL 3 LIVET PÅ SETRA

1430 Setersmør selger – hvordan få opp volumet? v/ Katharina Sparstad

1500 Hva mener vi med en seter – til diskusjon v/ Siv Beate Eggen

1530 Fossilfrie setre v/ Norges Vel v/ Ragnhild Bjelland-Hanley

1600 Pause

DEL 4 UNESCO

1630 UNESCO-arbeidet v/ Rådhuset Vingelen

1730 slutt

1900 Middag – utdeling av seterprisen

Søndag 28 februar

0900 «Alle» vil forske på setra v/Bolette Bele, NIBIO 

Årsmøte 2021

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 3 Årsmelding

Sak 4  Regnskap

Sak 5  Forslag til kontingent og kontingentklasser

Sak 6  Innkomne saker

Sak 7  UNESCO

Sak 8 Hva mener vi med en seter – konklusjon fra årsmøtet

Sak 9 Aktivitetsplan for 2020/21

Sak 10. Budsjett

Sak 11 Valg av styre, vara, revisorer og valgkomite

Sak 12 Årsmøte 2021

Mer informasjon kommer

Påmeldingsfrist 15. januar

For spørsmål kontakt seter@seterkultur.no eller ring 99009584

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Ei forteljing for born: Musikk og magi på setra med Huldra Hildur

Aslak Brimi er ein musikar som liker å utforske nye formidlingsvegar. Nå i oktober er han klar for lansering av eit heilt nytt prosjekt som bruker fleire kulturflater: Den varme og sjarmerande forteljinga om huldra Hildur, både som bok, lydbok og barneplate. Dette er eit originalt prosjekt der han – etter den kritikarroste utgjevinga «Bergtatt» frå 2019 – igjen samarbeider med songaren Mari Midtli. Prisvinnande Brimi og Midtli er begge kjente for si engasjerte og trygge formidling av folkemusikk og -song. I dette nye og spennande prosjektet syng og spelar dei for barn og unge, og formidler glede over fjellet og seterkultur.

Brimi har her gått heilt nye vegar og skrive både bok og musikk med inspirasjon frå fjellet, seterliv og hyljarliv. Det er ei varm lita forteljing om møtet mellom den vesle jenta Kari og den litt mystiske Hildur. Det blir magi og musikk på setra! Den fengslande vokalen til Mari Midtli tek oss med inn i det eventyret ein sommar på setra kan vere. I september kom fyrst prologen i boka som ein singel, visa «Kom til fjells», og nå den 16.oktober kjem boka, heile albumet, og lydbok med musikk.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel