Bygdeutviklingsprogrammet for Innlandet presentert på seter i Tolga

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Bygdeutviklingsprogrammet for Innlandet presentert på seter i Tolga

Seterkultur får støtte til UNESCO-arbeid

Foto: Synnøve Landerud

Norsk seterkultur har fått kr 150 000,- frå Oppland fylkeskommune og kr 50 000,- frå Fylkesmannen i Innlandet til eit forprosjekt for å få seterkulturen innskriven på UNESCO si liste over immateriell kulturarv. Prosjektet legg opp til eit svensk-norsk samarbeid. Norsk seterkultur har dei siste par åra vore gjennom eit forstudium for å etablere prosjektet

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Seterkultur får støtte til UNESCO-arbeid

Ostefestivalen på Beitostølen 30.08. – 01.09. 2019.

Kjære osteprodusenter. 
Hold av helgen 30. august – 01.september i år.  Da blir det igjen en egen festival for ost på Beitostølen, 900 m.o.h.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Ostefestivalen på Beitostølen 30.08. – 01.09. 2019.

Glimt frå jubileumshelga i Aurland

Arrangementet samla rekordmange deltakarar. Fagdagen starta med samling og
omvising på Sogn Jord- og Hagebruksskule, der Aksel Hugo, Gunn Wester og
Even Hov tok seg av omvising og faglege foredrag. I tillegg fortalte Ida
Østvold, tidlegare elev ved skulen, om gards- og stølsdrifta si i Vang i
Valdres. Frå Aurland bar det til omvising i Undredal, på stølsysteriet og i
Eldhuset visingssenter nede ved fjorden.

  • FRA PROSJEKT TIL ORGANISASJONNorsk seterkultur markerer 20-årsjubileum i år, men starta som prosjekt to år før. Litt historie om organisasjonen.  PDF-fil
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Glimt frå jubileumshelga i Aurland

Alliansen for Ny landbrukspolitikk har lansert ei eigen seterpolitisk melding

Organisasjonen Alliansen ny landbrukspolitikk har lansert ei seterpolitisk melding. Arbeidet starta på Økoveka i Oslo 2018 då Norsk seterkultur var med på eit oppstarts-seminar. Meldinga er no klar og kan lastas ned frå link lenger nede på sida.

Foto: Kathrin Hofmann
Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Alliansen for Ny landbrukspolitikk har lansert ei eigen seterpolitisk melding