Stølsbesøk og bransjenorm 2020

Stølsbeøk på Liestølen
Stølsbeøk på Liestølen

Sommeren 2020 blir annerledes for mange, og mange lurer på om de kan åpne setra for besøk. Det kan la seg gjøre, om du følger bransjenormen for trygge opplevelser. NHO utareidet en bransjenorm for serveringsbedrifter og naturbaserte opplevelsesbedrifter, men det er kommunelegene som skal angi standarden i hver enkelt kommune.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Stølsbesøk og bransjenorm 2020

Håper på å komme i gang med salg av merket setersmør i sommer

Sommeren 2020 skal det være mulig å produsere setersmør merket besytta betegnelse på tradisjonelt grunnlag. Covid-19 har gitt en litt spesiell situasjon for mange, og det knytter seg usikkerhet til hvorvidt besøkssentrene kan ta imot gjester i sommer.

Vi håper selvsagt ikke de åpne setrene og direktesalg blir påvirket av situasjonen.  Dersom det det ikke lar seg gjøre med besøk på gard eller stør må vi prøve å finne andre muligheter

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Håper på å komme i gang med salg av merket setersmør i sommer

Seterdrifta må løftes fram i jordbruksforhandlingene

Foto: Ida Østvold

Norsk seterkultur har tatt på seg oppgaven å kjempe for å «ta vare på seterkulturen i et langsiktig perspektiv gjennom aktiv bruk av setrene i tråd med lokal kunnskap fra fortid til nåtid. Med seterkultur forstår organisasjonen både natur, kultur og næring knyttet til utmarksområda som har blitt og fortsatt er nytta til seterdrifta.” Våre inspill i årets forhandlinger er lagt som link nederst i teksten.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Seterdrifta må løftes fram i jordbruksforhandlingene

Siv Beate Eggen attvald som leiar i Norsk Seterkultur

Siv Beate Eggen tok attval som leiar i Norsk seterkultur

På årsmøtet i Norsk Seterkultur 16. februar vart Siv Beate Eggen frå Snåsa attvald som leiar i Norsk Seterkultur. Ho vart vald som leiar i 2019 etter Hans Bondal. Siv

Styremedlem Nils Sigurd Drabløs tok ikkje attval, og ny i styret er Ove Sørestrand frå Lavik. Han har lang erfaring frå Norsk Landbruksrådgjeving Vest SA.

Av vara gjekk Bjørn Karsten Ulberg og Bjørg Engene ut av styret, og inn i deira stad gjekk Kjetil Larsgård (Hol) og Inga Iversen Aasen (Vingelen).
Heile styret med kontaktinformasjon kan finne her  

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Siv Beate Eggen attvald som leiar i Norsk Seterkultur

Vel blåst for fagsamling om seterkulturen

Fylkeskultursjef Randi Langøigjelten opna fagsamlinga

Om lag 55 personar var samla helga 15. og 16. februar for å lære og dele kunnskap om seterkulturen. Dei årlege fagsamlingane til Norsk seterkultur har etter kvart vorte den viktigaste arena for seterbrukarar. På denne samlinga var arbeidet med ei listeføring av seterkulturen på UNESCO si liste for immateriell kulturarv var ein raud tråd gjennom begge dagane. På fagsamlinga var det også tid til ein omvising på Maihaugen.

Samlinga vart opna av Fylkeskultursjef Randi Langøygjelten. Ho har sjølv vakse opp med seterdrift i Østerdalen, og minte oss om at UNESCO arbeidet også ligg inne i planstrategiar for Innlandet.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Vel blåst for fagsamling om seterkulturen