Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Ny leiar i Norsk seterkultur

13. jan 2012

Katharina Sparstad

Årsmøtet i NSK på Røros 8. mai valde Katharina Sparstad frå Vang i Valdres til ny leiar. Med seg i styret har ho Siv Beate Eggen, Snåsa, Odd Arne Espeland, Jondal, Bjørn Karsten Ulberg, Nedre Eggedal og Marit Skjelstad (frå Tine). Vara i rekkjefølgje: Nanfrid Røysland, Tinn, Mari Søbstad Amundsen, Oslo og Jorunn Hagen, Tretten

cross