Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Våre prosjekter

Vi har ulike prosjekt som på hver sin måte bidrar til å styrke seterkulturen. Siden 2018 har vi jobbet for at seterkulturen skal bli nominert til UNESCO sin liste for immateriell kulturarv. Norge og Sverige nominerte seterkulturen i mars 2023, og nå har vi felles norsk - svenske aktiviteter på Norsk-svensk seterkultur. Vårt felles arbeid framover har en egen prosjektside. Så lenge UNESCO-nominasjonen er aktuell vil prosessen rundt nomineringsarbeidet være tilgjengelig på egen prosjektside.

Vi jobber også med en egen side Tilseters.no der det skal bli enklere for alle, også barn og unge, å finne fram og lære mer om seterdrift. Der finner du blant annet kurs og kurshefter. Planlagt lansering våren 2024!

I 2019 fikk setersmør beskytta betegnelse. På prosjektsiden Setersmør kan du finne opplysninger for deg som produsent og for deg som forbruker

UNESCO-nominasjon av seterkulturen

Norsk Seterkultur er en frivillig organisasjon og jobben vår er å ta vare på – og videreføre seterdrifta. Dessverre blir det stadig færre seterbrukere. Med dem forsvinner unik og viktig […]
Mer om prosjektet

Norsk og svensk seterkultur (Norwegian and Swedish summer farm culture)

Webside for deling av nøkkelkunnskap om norsk seterkultur og svensk fäbodkultur. Siden med innhold er støttet av Erasmus+ (Småskalapartnerskap i voksnes læring).
Mer om prosjektet

Tilseters.no

"Til seters" skal bli en egen hjemmeside for alle som ønsker å lære mer om seterlivet. Her kan du blant annet lære om hvordan det er å være budeie, om […]
Mer om prosjektet

Setersmør - beskytta betegnelse

Norsk Seterkultur oppnådde høsten 2019 beskytta betegnelse for setersmør på tradisjonelt grunnlag. Dette er fordi setersmør har dokumenterte forskjeller fra annet, sammenlignbart smør. Noen spesielle kvaliteter er flere umetta fettsyrer, […]
Mer om prosjektet
cross