Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Om oss

Formål:

"Foreininga Norsk seterkultur, stifta 20.mars 1999, er ein interesseorganisasjon for aktive seterbrukarar og andre med interesse for norsk seterkultur.

– Interesseorganisasjonen sitt føremål er å ta vare på seterkulturen i eit langsiktig perspektiv gjennom aktiv bruk av setrane i tråd med lokal kunnskap frå fortid og samtid.

– Med seterkultur forstår organisasjonen både natur, kultur og næring knytt til utmarksområda som er og har blitt nytta til seterdrifta.

– Interesseorganisasjonen skal fremja interessa for seterkultur overfor offentlege styresmakter og samfunnet generelt."

Her finner du alle vedtektene

Arbeidsmøte rundt bordet for UNESCO-prosjektet
Arbeidsmøte i Norsk seterkultur
Om NSK
Ansatte
Styret

Om Norsk Seterkultur

Norsk seterkultur er en frivillig organisasjon i landbruket som ble stiftet i 1999 for å ta vare på setring og seterkultur i Norge. Arbeidet retter seg mot politikere, seterbrukere, forvaltning, beslutningstakere og allianseparter. Det betyr at vi jobber bredt og allsidig. Hvert vår sender vi inspill til jordbruksforhandlingene. Vi har også møter med andre organisasjoner og begge faglagene i landbruket (Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag) som tar med seg inspillene videre inn i jordbruksforhandlingene. I 2019 fikk vi inført lik grunnsats for setertilskudd i samtlige fylker. I 2023 er tilskuddet 80 000 for 4 uker og 100 000 for seks uker.

Vi prøver også å ha en årlig samling rundt om i landet med faglige tema og kurs i forbindelse med årsmøtet. I tillegg samarbeider vi med andre organisasjoner, og i 2023 har vi hatt yste- og kinnekurs med Kompetansenettverket i Midt Norge og lokkekurs med folkemusikkfestivalen Jørn Hilme-stemnet. Faglige samarbeid vil også være relevante i fratida.

Mange seterebrukere gjør en ekstra innsats for å ta vare på og formidle seterkulturen. Vi har derfor videreført utdeling av en seterpris, og denne deles ut hvert år i forbindelse med årsmøtet eller andre relevante samlinger.

Vi samarbeider også internasjonalt og er medlem av EFNCP (European Forum For Conservation and Pastauralism), og deler infornasjon om vårt arbeide for fjell-landbruket i Norge på den digitale plattformen til verdens matvareorganisasjon, FAO

Vi har siden start samarbeidet med våre svenske kolleger i Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF). Fra 2018 har dette arbeidet vært konsentrert om nominasjon av den norsk-svenske seterkulturen til UNESCO sin liste for immateriell kulturarv. Statene Norge og Sverige sendte nomineringen mars 2023, og avgjørelsen faller desember 2024.

I forbindelse med UNESCO-arbeidet har vi fått støtte fra ERASMUS+ til kunnskapsutveksning med Sverige. Videre har Sparebankstiftelsen DNB støttet tiltak rettet mot barn og unge. Vi har utarbeidet DKS-setertilbud, fått inn seteraktiviteter på flere leirskoler og etablert seterkurs med kurshefte. Alt dette og mye kan du snart kunne finne på nye nettsider for barn og unge på "tilseters.no".

Vi set at arbeidet vårt har gitt resultater som vil få stor betydning for seterbruket.

 

Ansatte i Norsk Seterkultur

Katharina Sparstad
Daglig Leiar
Skrautvålvegen 77, 2900 Fagernes
990 09 584seter@seterkultur.noks@valdres.no
Øystein Skjæveland
Redaktør
Bringedalsvegen 183, 5462 Herøysund
416 07 381info@isrosa.no
Svein Løken
Medlemmar, faktura og og rekneskap
Vestsidevegen 6, 2636 Øyer
900 42 883sv.loken@gmail.com

Styret i Norsk Seterkultur

Siv Eggen
Styreleiar
Sørbygdvegen 543, 7760 Snåsa
481 02 785sivbeate@me.com
Knut Ola Storbråten
Nestleiar
Anno museum, Odalstunet
Kongsvinger festning 2, 2213 Kongsvinger
469 51 351knut.ola.storbraten@annomuseum.no
Marianne Lunåsmo
Styremedlem
Lonåsen 138, 2500 Tynset
958 49 230t-lunaa@online.no
Roy Tomas Leirvik
Styremedlem
Braskereidvegen 197, 2435 Braskereidfos
roy.leirvik@gmail.com
Kari Sofie Asmyhr Østen
Styremedlem
(Repr. landbrukssamvirket)
kari.sofie.asmyhr.osten@tine.no
Olav Huso
1. vara
Liovegen 142, 3560 Hemsedal
918 46 027olav@liovegen.no
Inga Iversen Aasen
2. vara
Vingelsåsen 51, 2542 Vingelen
ingaiversenaasen@gmail.com
Juliana Bonin
3. vara
Johmsvegen 82, 2967 Lomen
95240748juliana.alexandra.bonin@gmail.com
cross