Herdalsetra
Fra Herdalsetra

I veka 25.03 – 05.03.2012 var det europeisk landbruksmesse i Paris. Fleire hundre kvadratmeter fordelt på fleire hallar midt i den franske hovudstaden var fylt med kyr, gris, sau, geit og hest, og loka matkultur frå dei fleste europeiske land. Ein av dagane var sett av til ein konferanse om beitebruk og stølsdrift, der alle Europeiske land med stølsdrift var invitert. Tittelen på konferansen var «Pastoralismes d`Europe: rendez-vous avec la modernitè!». Det betyr noko som «Beitebruk i Europa – stevnemøte med det moderne. (mer…)

cross