Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Presentasjoner brukt på Stølskonferansen

25. mai 2012

Den nasjonale stølskonferansen på Fagernes 11.-12. mai samlet rundt 90 deltakere og satte fokus på stølsdrift som kulturbærer i framtida, med de utfordringene og mulighetene dette kan gi. Fylkesmannen i Oppland, Norsk seterkultur og Valdres Natur- og Kulturpark var arrangører av stølskonferansen.

Under konferansen ble det satt søkelys på hvordan man kan ta ut en merverdi i markedet av de spesielle kvalitetene som stølsmjølka har. Programmet var fullt av høydepunkter med blant annet Bernt Bucher Johannesen, leder i HANEN (bransjeorganisasjonen for bygdeturisme og gardsmat), Hege Homlong fra TINE og valdrisen Eivind Haalien, leder for lokalmat og spesialiteter i Norgesgruppen. Simen Bjørgen, leder for Norsk kulturarv og tidligere ordfører i Lom, snakket om bruk og vern av stølsbygninger og stølslandskap. Aktiv drift er som kjent den beste måten å ta vare på bygninger, landskap og stølstradisjonen. Flere av foredragsholderne var stølsbrukere som hver på sin måte har svært positive erfaringer med stølsdrift, bl.a. Geir Harald Fodnes som driver Strandmo Stølsysteri i Nord-Aurdal. En annen stølsbruker, Thomas Aslaksby, holdt foredrag om mangesysleri og støling. Andre tema var alternative energikilder som Sigmund Røysland orienterte om, stølslandskapet v/ Tanaquil Enzensberger og næringsutvikling etter «alpemodellen» v/ Christian Anton Smedshaug og et antropologisk blikk på stølsdrifta ved Anne-Katrine Brun Norbye. Katharina Sparstad avslutta konferansen med eit engasjert og tankevekkande innlegg om både seterdrift/seterkultur generelt og Norsk seterkultur spesielt.

 

 

En_fornemmelse_av_støl_LwoWN.pdf

Lokalmat_i_butikkane,_Norgesgruppen_OK7ZE.pdf

Naturarven_RH94e.pdf

Norske_meierispesialiteter_-_TINE_xVfdl-1.pdf

Nørrestogo_og_Olestølen_2012_FbgaG.pdf

Stølsbruket_og_kampen_om_ressursene_ZCLN2-1.pdf

Stølsbygningar_og_stølslandskap_-_Norsk_Kulturarv_QxTH4-2.pdf

Verdiskaping_og_mat_-_HANEN_bNcwL-1.pdf

cross