Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Det er lansert mange mange teoriar om framveksten av seterdrifta. Kristoffer Dahle har undersøkt eit område i Romsdal og resultat er belyst i ei masteroppgåve i arkeologi ved Universitetet i Bergen. Ein artikkel i Heimen, bind 44, 2007 presenterer stoff som også har relevans for andre område av landet.

Les meir på pdf-fil

Helgen 3.-4. november deltok Norsk seterkultur som gjest på landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag på Lillehammer. Mange av hovedsakene for Norsk Bonde- og Småbrukarlag er svær relevante for framtidig seterdrift. Norsk mat på norske ressurser over hele landet var en gjenganger.

Lørdagen startet med hilsener fra ordfører og  Fylkeslandbrukssjefen i Oppland, Anders Prestegården. Leders tale var et glødende engasjert høydepunkt, med en klart profilert holdning i forhold til å styre det grasbaserte landbruket.

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum var også svært engasjert, og viste til hvor viktig det er å ha nødvendige tollmurer på varer som vil utkonkurrere tilsvarende norske varer på pris. Han var også opptatt av at vi har en rovdyrforvaltning i Norge som ikke tar knekken på beitenæringen. Dette er kanskje de to hovedpunktene der ministeren har rukket å markere seg sterkest etter at han ble minister. Han påpekte også til hvor viktig det var med et godt samarbeid om disse spørsmålene på departementsnivå. Det var selvsagt også viktig for han som SP-mann å fokusere på kommende valg, og at største opposisjonspartiene ikke akkurat har «flagget» et styrket landbruk i sin partipolitikk.

Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet satte norsk matproduksjon i en global sammenheng, og gjorde det klart at det på ingen måte vil gnagne utviklingslandene om norsk landbruk avvikles ved å bygge ned tollmurene. I dag er det subsidierte EU-landbruket en større trussel for utviklingslandene fordi deres egne produkter blir utkonkurrert subsidierte landbruksvarer fra industrilandene. Derfor er det vel så viktig å sørge for at alle land har matsuverenitet.

I 2013 feirer Norsk Bonde- og Småbrukarlag 100 år. I den forbindelse er det etablert en egen Norsk mat- og kulturpris i samarbeid med Yara.

På landsmøtet var det også rik presentasjon av småskala mat fra hele landet under "Smaken av hele Norge".

Her ligg det ved ei pdf-fil, les meir

cross