Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Støl, sel og seterstøl – seterbrukets opphav og utvikling

22. nov 2012

Det er lansert mange mange teoriar om framveksten av seterdrifta. Kristoffer Dahle har undersøkt eit område i Romsdal og resultat er belyst i ei masteroppgåve i arkeologi ved Universitetet i Bergen. Ein artikkel i Heimen, bind 44, 2007 presenterer stoff som også har relevans for andre område av landet.

Les meir på pdf-fil

cross