Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Foto Anne RøllangStølsdrift har lange tradisjoner i Valdres, og TINE ønsker å gjennomføre en testlansering sommeren 2013 for å vurdere om det kan være et markedspotensial for stølsmelk. Volumet er marginalt, med rundt 300.000 liter, som kun produseres og selges på sommertid.

Stor interesse for Valdres                                                                                               Interessen for anvendelse av stølsmelk er en sak det er stor interesse om i Valdres. TINE har vurdert det som en interessant mulighet, og har nå besluttet å gjennomføre en testlansering i markedet på Østlandet sommeren 2013.

– Vi opplever en økende interesse for spesialtetsprodukter hos forbruker. Det at vi la om til regional melk i 2012 har vi fått mange gode tilbakemeldinger på, og vi vet at forbruker er stolte over mat og drikke fra egen region. I tillegg setter de pris på å få vite mer om hvor melken kommer fra. Stølsmelk passer godt inn som en forlengelse i dette konseptet, sier konserndirektør Hege Holter-Brekke.

Stølsmelk skal selges på Østlandet i juli og august
– Vi har tro på at Stølsmelk vil gi en opplevd merverdi for forbrukeren og ser spent frem mot mottakelsen. Etter sommeren 2013 vil lanseringen evalueres og vi vil vurdere om det er et produkt å satse videre på, Holter Brekke.

Uansett hvordan det vil gå med denne testlanseringen, vil nok stølsmelk aldri bli et stort volumprodukt for TINE, men blir det vellykket vil det bidra til å vise og løfte frem landbruket i Valdres med sin stølskultur. Det kan også bli aktuelt å utvide satsingen med stølsmelk fra andre deler av landet.

Produksjon på TM Fosheim
-Stølsmelken vil sommeren 2013 produseres på TM Fosheim. Det at produksjonen legges til Fosheim har ingen betydning for planlagt avvikling av meieriet. Men i og med at meieriet fortsatt er i drift, er dette en effektiv måte å bruke meieriet på så lenge det eksisterer, sier meierisjef Kåre Rabben på Fosheim

HANEN med studietur til Berlin

IGW 2013 (Internationale Grüne Woche) arrangeres i Berlin 18. - 27. januar 2013.

Hanen er stolt over å ha fått muligheten til å presentere det fantastiske mangfoldet av perler som finnes i Norge på en av verdens største messer for mat og reiseliv – Grüne Woche i Berlin. Nå ønsker vi at dere som eier og drifter disse perlene også skal få ta del i denne messen!

HANEN arrangerer derfor studietur til Berlin søndag 20. - onsdag 23. januar 2013. Det legges nå siste hånden på et meget spennende og innholdsrikt program. I tillegg til programmet på IGW vil vi også se nærmere på byen Berlin. Og vi har egen, norsktalende guide i med oss i Berlin.

Totalprisen for opplegget i Berlin inkl. hotell, måltider m.v. (det meste vil være inkludert - be om å få tilsendt endelig program om kort tid), blir 4.950 kr i enkeltrom og 4.750 kr per person i dobbeltrom. NB! Flyreisen må hver enkelt bestille og dekke selv utenom opplegget her. Men som kjent er det mange rimelige selskaper som flyr fra Norge til Berlin.

Vi har kun 15 plasser på denne studieturen, så her blir det først til mølla som gjelder. PÅMELDINGSFRIST:  fredag 14. desember 2012. E-post: bernt@hanen.no  Ta også gjerne kontakt med Bernt på E-post dersom det er noe dere lurer på.

Artikkel i Oppland Arbeiderblad. Les meir på eiga pdf-fil

LMD har i samråd med faglaga fastsett forholdstalet for disponibel kvote for geitmjølk til 0.98 for 2013, etter tilråding frå Tine. Det er behov for betre balanse mellom produksjon og sal av geitmjølksprodukt, men i fleire møte har geithaldarane reagert tildels sterkt på det som no skjer. Hovudargumentet frå næringa er at det blir gjort for dårleg jobb på marknads- og salssida. Tine har produkta, eit mangfald av kvite- og brune ostar, men bøndene og andre meiner det sviktar på siste etappen ut til forbrukarane. Det manglar kreativitet og entusiasme!

cross