Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Får beholde seterretten

7. jan 2013

Landbruks- og matdepartementet (LMD) vil sende på høring et forslag til endring av seterforskriften. Det skal ikke lengre være nødvendig med egen besetning som beiter eller fores med gras fra setra for å anse at setra er i bruk.

Les hele brevet fra LMD til Vestre Slidre Fjellstyre (pdf, 131 Kb)

Det er reist spørsmål om hva som skal legges til grunn for at en seter skal regnes for å være i bruk.

Det skal ikke lengre være nødvendig med egen besetning som beiter eller fores med gras fra setra for å anse at setra er i bruk. (Foto: Bjørn Rørslett /Samfoto)

Vestre Slidre Fjellstyre mener at en seter er i bruk også når fôret høstes for salg, dersom salget er en del av den jordbruksmessige drifta på eiendommen. Departementet mener denne oppfatningen bør legges til grunn for tolkningen av seterforskriftens §9.

Se også forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning (seterforskriften)

Landbruk over hele landet

- Med denne endringen ønsker vi å skape trygghet og forutsigbarhet for de som har seterrett i dag, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. - I Norge har vi lite matjord i forhold til innbyggertallet, men store gras- og beiteressurser. For å øke produksjonen av mat fra norsk landbruk må ressursene tas i bruk der de finnes, sier Slagsvold Vedum.

cross