Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Vel blåst seterkonferanse og årsmøte i Norsk seterkultur

12. apr 2013

årsmøte 2013 seterkultur 545På årets konferanse 6. april i Bø var hovedfokus stølslandskapet. Denne gangen var det ikke vinklet mot biologisk mangfold, men hvordan landskapet oppleves for reiselivet, og hvordan stølsdrifta med landskapet fungerer som nasjonal ressurs.  Men først fikk vi skjerpet sansene med vakre feletoner fra Knut Buen.

Musikken til Knut var en god inledning for Landbruksdirektøren i Telemark, Helge Nymoen som startet foredragene med en veldig interessant og lærerik innføring i seterdrifta i Telemark før og nå.  Han avsluttet med å understreke hvor viktig det er å ta vare på kunnskap og erfaring om denne driftsformen. Dersom vi mister vår kompetanse  i forhold produksjon av kjøtt og melk i utmark vil dette gjøre oss mer sårbare i forhold til framtidig matproduksjon. Han trakk også fram de spesielle egenskapene til gamle kuraser og telemarkskua, og deres evne til å utnytte utmarksbeitene.

Nicolai Boie fra NHO reiseliv i Telemark viste til erfaringer og forskningsresultater på hva utenlandske og norske gjester forventer og etterspør når de er i Norge.  De fleste som besøker Norge kommer for å oppleve naturen og det rurale, ikke byene, sa Boie. Han signaliserte også at det bør legges enda større innsats i å bevare dette landskapet og beitedyra dersom  vi skal kunne holde på de unike reiselivsopplevelsene. Les mer om inlegget hans på NHO sine hjemmesider.

Solveig Svardal  fra Telemarksforskning arbeider der med kulturbasert nyskaping. Hun var også klar på at det ligger potensiale for framtidsretta nyskaping i stølsdrift.

Litt mer konkret ble det under tema lokal forvaltning av stølsområdene. Ulf Ullring viste hvordan Valdres har kartlagt sine stølsområder. Han har vært å utvikle metode for Øystre Slidre for kartlegging, avgrensing og verdisetting av stølsområdene. Dette er nå gjennomfør at alle Valdreskommunene gjennom Valdres Natur- og Kulturpark, og skal brukes til lokal forvaltning å målretting av tiltak. Vil du vite mer om stølsprosjektet? Last ned rapport fra Øystre-Slidre prosjektet her

Før møtelyden dro ut på gardsbesøk fikk vi en spennede presentasjon av bedriftsnettverket “Budeieveven” i Telemark og Numedal ved Ingebjørg Håvardsrud.

årsmøte 2013 seterkultur 592Budeieveven og Fylkesmannens landbruksavdeling var medarrangører sammen med Norsk seterkultur.

Bildet er fra gardsbesøk hos Gro Hommo på Øyfjell. For flere bilder sjekk våre facebooksider!

 

Innlegg fra konferansen kan du finne her:
Seterkonferansen 2013 Helge Nymoen , tekst
Stølsdrift og utmarksbeiting i Telemark før og nå, Helge Nymoen, bilder
Stølskonferanse Inlegg NHO reiseliv, NHO reiseliv Telemark
Svardal Stølen som nasjonal ressurs, Telemarksforskning
Stølsprosjekt Valdres_2, Valdres Natur- og Kulturpark
seterkonferansen budeieveven, Ingebjørg Håvardsrud

Felles styremøte med den svenske Fæbodforeningen
Denne gangen hadde Norsk seterkultur besøk av hele det svenske styret i Fæbodforeningen. Kvelden før var det felles styremøte, og det ble definert ulike måter de to seterorganisasjonene kan jobbe tettere sammen på framover.

I første omgang skal det arrangeres en felles samling for Norge og Sverige i grensetraktene ved Røros. Tema for samlingen er da blant annet Interregsamarbeid om utmarksbeiting, ungdom, opplæring og rekrutering, nasjonale lokal-matsatsingsprogram samt virkemidler og forpliktelser på nasjonalt, innen EU og på internasjonalt nivå.

Årsmøte i Norsk seterkultur
Årsmøtet ble avholdt den 7.april.Av hovedsakene vard et revisjon av vedtektene og nye vedtekter for etablering av regionlag. Det er nå åpnet for etablering av regionlag under Norsk seterkultur. Hensikten er blandt annet at eksisterende seternettverk kan gå inn under Norsk seterkultur og arbeide med tilpassa tiltak rundt om i regionene.

Nye vedtekter finner du her:
Vedtekter for Norsk seterkultur
Vedtekter for regionlag i Norsk seterkultur

Årsmøtet behandlet også neste årsmøte, og om Norsk seterkultur skal søke samarbeid med Hanen og Norsk gardsost om felles konferanse i forbindelse med årsmøtet. Norsk   seterkultur vedtok å sende ut en forespørsel til de to organisasjonene.

Arbeidsplan for arbeidsåret 2013-2014
Års- og arbeidsplan for dette arbeidsåret ble også gjennomgått - og vedtatt. Arbeidsplanen kan du finne her: Års- og arbeidsplan 2013-2014

Valg
Etter årsmøtet i Norsk seterkultur søndag 7. april ser styret slik ut: Katharina Sparstad, Vang i Valdres, leder,  - styremedlemmer Siv Beate Eggen, Snåsa, Per Sæter, Batnfjordsøra, Bjørn Karsten Ulberg, Nedre Eggedal og Marit Skjelstad, Stjørdal (Tine, repr. Landbrukssamvirket). Nestleder velges av styret på første styremøteVaramedlemar til styret: Odd Arne Espeland, Jondal, Ingrid Arneng, Heggenes og Erik Fleischer, Braskereidfoss. Se også egen side med kontaktinfo for styre.

Mer utfyllende sstoff fra dagene kommer også  i neste Seterbrukaren.

cross