Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Klart for stølsmjølk i butikken

Frå tidleg i juli blir det TineMjølk frå stølar i Valdres å få kjøpt i butikkane i Valdres og på det sentrale Østlandet. Nøyaktig dato for lanseringa er ikkje klar, i allefall må kyrne i Valdres koma seg til støls før det blir aktuelt.

Les meir på pdf-fil

Om årets jordbruksavtale er eit "gjennombrot" skal vera usagt, men avtalen inneheld i allefall fleire positive element for seterdrifta. Viktigast er 5 millionar meir til setertilskot. Eit signal både om at seterdrifta blir oppfatta som viktig - og at driftsforma fortener betre økonomiske ramer. Setertilskotet er del av dei regionale miljøprogramma (RMP).

cross