Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Jordbruksavtalen: 5 millionar til setertilskot

19. mai 2013

Om årets jordbruksavtale er eit "gjennombrot" skal vera usagt, men avtalen inneheld i allefall fleire positive element for seterdrifta. Viktigast er 5 millionar meir til setertilskot. Eit signal både om at seterdrifta blir oppfatta som viktig - og at driftsforma fortener betre økonomiske ramer. Setertilskotet er del av dei regionale miljøprogramma (RMP).

cross