Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Beiteseminar

20. sep 2013

Beiteseminar med fokus på rovvilt

Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviterer til beiteseminar med fokus på rovvilt 13. og 14. november.

Seminaret finner sted på Bondeheimen hotell i Rosenkrantz gate i Oslo.

Onsdag 13. november blir det fagdag med tema bruk av utmarksbeite, rovviltskader i 2013, utviklingen innen saueholdet og handlingsrom innenfor dagens rovviltpolitikk. Dagen etter blir det politikerdag, med innledninger fra politikere og fra beitenæringas organisasjoner, med påfølgende politikerpanel hvor det blir mulighet for å stille spørsmål.

Se mer om program og påmelding her

cross