Herdalsetra
Fra Herdalsetra

VERN & VIRKE hus og tradisjoner

22. sep 2013

Else "Sprossa" Rønnevig med ny bok med spesielt fokus på seterhus:

VERN & VIRKE hus og tradisjoner

For noen år siden kom Else Rønnevig over en støl som hadde stått til forfalls i over 50 år. Det ble starten på en historie om dugnader, kurs, slit, nye vennskap, mye moro, kunnskapsformidling og videreføring av vårt lands håndverkstradisjoner. Sprossa hadde i 2009 satt seg hårete mål med prosjekt Bjørkheimstølen. Mange var særdeles skeptiske men målet er nådd, ikke minst takket være mange ivrige personer som evnet å løfte i flokk sammen med henne.

Forfatteren av boka "Bakerovnen", som fikk Sørlandets litteraturpris i 2011 og «GAMLE HUS, inspirasjon og mange gode råd» som kom ut i 2012, en bok som viste fantastiske reiser gjennom norsk bygningsglede er nå ute med enda en bok knyttet opp mot bygningsvern og tradisjoner.

sprossa2

Med VERN & VIRKE ønsker hun å oppnå at folk skal bli engasjert og inspirert. At det arbeidet andre har utført av redningsaksjoner på sine støler og hus, kan føre til at alle med tilsvarende problemer ser at det nytter, og at det gir dem mot til å ta fatt. Hun ønsker også at våre politikere tar dette temaet blodig alvorlig. Våre barns fremtid er helt avhengig av deres valg, både når det gjelder forutsigbarhet for bøndene og håndverksutdannelsen
Boka VERN & VIRKE forteller historien om gjenoppbyggingen av Bjørkheimstølen. Den har en fyldig gjennomgang av syv forskjellige restaureringsprinsipper i alt fra overflatene behandling til tekking med never og torv. Gamle teknikker er grundig dokumentert i boka, og her kan man følge prosessen steg for steg.
I dag har vi alt for lite fokus på vedlikehold. Det unike med gamle bygninger er at de er lagd for å vare, og for henne har den største læringen i dette prosjektet vært nøkternhet, deres kunnskap om materialer, forteller Else Rønnevig.
Å stå der midt i fjellheimen se det enkle lille selet reise seg igjen etter sterkt forfall gjør noe med deg. Se at materialer av tre, stein og mose uten moderne plast og «super produkter» bli til en varm og funksjonell bygning igjen - har vært en viktig læring. Vi har fjernet oss veldig langt, alt for langt fra det opprinnelige. Alle som i dag jobber med bygg og håndverk har mye å lære av våre forfedres tradisjonsbasserte og kloke måte å bygge på.

Rønnevig peker spesielt på behovet for flere dyktige og interesserte håndverkere med rett kompetanse når de skal vedlikeholde eller sette i stand gamle hus!

"Sprossa" - et begrep innen bygningsvern
"Sprossa" - et begrep innen bygningsvern

Boken henvender seg først og fremst til alle som har setre, men også til dem som planlegger å skaffe seg gamle hus i fjellet eller ønsker å bli inspirert i forkant av hyttebygging. Den vil også være en god støttespiller for eiendomsmeklere. Ved et eierskifte er det en kjent sak at gamle bygninger går en usikker tid i møte.

- Jeg ønsket å lage nettopp en slik bok fordi det er alt for mange eksempler i dag på at bygningsarven vår forringes ved istandsetting. Budsjettene sprekker og gamle hus får rykte på seg for å være pengesluk. Det sluket sørger huseier og håndverker for om de ikke skaffer seg mer kunnskap før de setter i gang arbeidene. Denne boken vil med gode eksempler fra andres prosjekter hjelpe dem med vern av både hus og lommebok.

«VERN & VIRKE» har blitt til gjennom mitt kjennskap til Valdres og mine reiser rundt i Norge. Dette er min måte å få vist fram alle de fantastiske bygningene som står og råtner på rot dersom ingen tar tak og gjør noe med situasjonen. Heldigvis er der ildsjeler rundt om i Norge som viser at det er mulig å redde bygninger som andre ikke ser noe verdi i. Jeg har sett bygningene før istandsettingen startet, snakket med eierne og hørt deres historier. Det er disse historiene leserne får kunnskap om og som jeg håper vil inspirere dem til å komme seg opp av godstolen, glemme treningssentret og sette i gang. Etter å ha satt i stand mange hus gjennom 30 år og nå også Bjørkheimstølen vet jeg hvor mye jobb det er, hvor ensomt det kan føles og hvor mye man savner et oppslagsverk som gir trygghet for alle valgene som må tas, forteller Else "Sprossa" Rønnevig.
Selv har "Sprossa" blitt et begrep innen norsk bygningsvern. Tilnavnet fikk hun så tidlig som i 1978 da hun gikk ut i media på Sørlandet mot alle som byttet ut de gamle vinduene med nye. Det var nok ikke hyggelig ment, men dette er en dame som ikke lar seg pille på nesen. Hun tok like godt tilnavnet i bruk – og laget en merkevare av det!

En praktisk hjelp
- Mye av den informasjonen om vedlikehold som finnes i vår tids varehus og kataloger kan ikke alltid brukes på gamle hus. Ta eksempelet med linoljemaling. Fra nesten å ha vært borte fra markedet er interessen på vei opp. Huseiere med gamle bygninger å ta vare på ser selv hvor godt treverket har av en linoljemaling av god kvalitet. Og det er godt å vite, når resten av markedet domineres av plastmalinger.
VERN & VIRKE skal være til inspirasjons og praktisk hjelp. Bokens siste del er derfor råd om vedlikehold, forslag til nyttig litteratur, dokumentasjon av de 7 kursene, alt rettet inn mot huseiere og dugnadslag. .

I forordet oppsummerer Kåre Willoch det slik:
«Uansett syn på fremtidens muligheter og farer, er slik innsikt i fortiden som denne stølen kan gi, viktig for forståelsen av vårt samfunns røtter. Samtidig har alt det praktiske arbeid med gjenreisingen bevart – eller gjenopplivet – byggeteknikker som vi risikerer å miste når ny teknologi strømmer på. Dette prosjektet skaper en dugnadsvilje for kulturvern som gir nye muligheter for fremgang for fortiden.»

Driftig dame
Else Rønnevig håper at mange etter å ha lest boken vil stanse opp, tenke, ta imot kunnskap og være med i arbeidet for å stanse forfallet på gamle bygg i fjellheimen. Det fortjener bygningsarven vår. "Sprossa" har mange jern i ilden, og et varmt engasjement for gamle hus. Hun evner å se mulighetene der andre bare ser forfallet. For mer informasjon kontakt: www.sprossa.no

cross