Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Folk til seters

4. jun 2014

2014_aarsmoteNorsk Seterkultur samarbeider med HANENom en felles, nasjonal  nettide for stølsbedriftene. Tiltaket har nå fått støtte fra Innovasjon Norge for å undersøke om tiltaket er relevant for bedriftene. Andre samarbeidsparter er Fylkesmannens landbruksavdelinger i de to største seterfylkene Oppland og Hedmark,  Seterlandet i Rørostraktene og Nord-Østerdalen og Valdres Natur- og Kulturpark. Til prosjektarbeidet er Ole Sylte Heggset hos DMT Alvdal AS i Nord-Østerdalen  er prosjektleder.

"Med dette  ønsker vi å ta en rolle for å se på hvor mange av aktørene det er mulig få samlet inn under én paraply i et nasjonalt nettverk for felles markedsføring mot et større marked. Samtidig vil vi også se på muligheten for praktisk gjennomføring", sier daglig leder i HANEN, Bucher Johannessen.

I forstudiet ønsker HANEN og Norsk Seterkultur å kartlegge norske seterturismenettverk og -aktører, og deres ønsker i forhold til å ville utvikle seg mot et nasjonalt og internasjonalt marked. – "Vi søker å nå de som har, eller som vil skape kommersielle tilbud innen seterturismen. "Forstudien er første steg på veien ut i et enda større marked", sier Bucher Johannessen, glad for støtten fra Innovasjon Norges program for Lokalmat og grønt reiseliv.

"Seteropplevelsene passer godt inn i de trendene vi ser med økt etterspørsel av aktivitetsferier med sykkel, vandring, lokal mat og fiske m.m. Opplevelser og aktiviteter med basis i ekthet/autentisitet er i tråd med de hovedsatsingene Innovasjon Norge legger til grunn for sin reiselivssatsing. Temabasert opplevelsesproduksjon med lokal mat og kultur vil være fokus for det vi her søker å kartlegge", sier Katharina Sparstad, sekretær og tidligere leder  i Norsk Seterkultur, som sammen med Bucher Johannessen, Guro Grønolen fra Fylkesmannen i i Oppland  har deltatt i oppstarten av prosjektarbeidet.

I disse dager har det gått ut skriv til både de nettverkene og enkeltaktørene vi kjenner til. Vi vil gjerne ha oversikt over flest mulig aktuelle bedrifter, om deres behov og ambisjonsnivå. Derfor er er det også lagt opp til en enkel spørreundersøkelse. Ideen til en felle digital plattform ble også lag fram på fagsamlinga på Røros 9.-10. november 2013.

Det er også etablert en Facebook-gruppe der folk kan finne informasjon og nå oss i prosjektet, og det er liten tvil om at seterturismen har sine tilhengere. "Etter få uker i drift har vi over 900 tilhengere, som på en eller annen måte har et forhold til det unike vi mener både nordmenn og det utenlandske turistmarkedet bør få en smakebit av", avrunder HANENS daglige leder.

Les mer om prosjektet her.

Har du en setebedrift, last ned Spørresjema seterbedrifter og returner det utfylt til ole@dmtalvdal.no

 

cross