Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Næringsveier for bevaringsverdige storferaser

4. nov 2014

Næringsveier basert på bevaringsverdige storferaser er tema for seminaret som arrangeres ved Gardermoen 18. november. Målsetningen med seminaret er å finne og belyse veier som kan lede til økt rekruttering av produsenter som holder de bevaringsverdige storferasene.
Seminaret arrangeres tirsdag 18. november fra 11.30 og avsluttes med en middag kl.20, på Best Western Oslo Airport Hotell. Seminaravgiften er kr 300,- som dekker lunsj, seminar og middag. Det er begrenset med plasser så det anbefales å melde seg på tidlig. Påmeldingsfrist er 10. november. For program og påmelding sjå nettstaden til: Skog og Landskap. Norsk genressurssenter.

cross