Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Euromontana konferansen «Mountains of opportunities»

9. nov 2014

 P1000396I dagene 22-24 oktober 2014 var Norsk seterkultur på samling for alle fjellregionene i Europa. Hovedtema var hvordan fjellområdene best kan utnytte konkurransefordelene med bærekraftig matproduksjon fra fjellområdene. Markedet for fjellmat er stigende, folk i hele Europa vil ha mat fra sporbar, bærekraftig og dyreetisk matproduksjon. Integrert, troverdig landbruk og gode merkeordninger var gjennomgående tema i de tre dagene. Norsk seterkultur var spesielt invitert til å holde innlegg om sitt arbeide med merking av seterprodukter.

Merkeprosjektet i Norsk seterkultur

Norsk seterkultur har startet i 2013 et prosjekt for å merke ekte seterprodukter. Prosjektet  blir gjennomført i samarbeid med MATMERK gjennom KMD-satsinga “Verdiskaping og innovasjon I fjellregionene –fjellmat” som styres av Oppland fylkeskommune. Norsk Seterkultur jobber med kriterier for bruken av ordet seter og ord som betyr det samme; støl, stule, støyl, sæter mm) knyttet til MATMERK symbol for tradisjonsmat. I november 2014 fikk Norsk seterkultur ytterligere midler fra Fylkesmannen i det største seterfylket, Oppland, landbruksavdelingen til arbeidet med merking av seterprodukter.

 

Merking av fjellmat i EU

Vi har fått bekreftet at merking er et veldig aktuelt tema, sier prosjektleder Katharina Sparstad som var i Bilbao sammen med nestleder Siv Beate Eggen. EU er nå midt inne i en prosess som handler merking av fjellprodukter. Frankrike har merket fjellmat i flere år, og Sveits, som er et land utenfor EU, har etablert et system for merking av seterprodukter for flere år siden. I EU og Euromontana er hovedintensjonen med merkingen å øke verdiskapingen i fjellområdene», forklarer Sparstad. Dette er det også for Norsk seterkultur der vi på denne måten legger grunnlag for at stølsbrukeren skal kunne ta ut en merverdi for kvalitetsmat fra stølen. Dette krever god faglig dokumentasjon, og dette har Bioforsk Øst Løken fremskaffet i et flerårig prosjekt på støler i Valdres – Hallingdal. Tilsvarende studier er også gjort i Alpene med mye sammenfallende resultat.

 

Bilbao og Baskerland

De tre dagene i Baskerland besto av studieturer, foredrag og workshops der Norsk seterkultur bidro med innlegg. Deltakerne fikk også en introduksjon av Baskerland som har to geografisk beskytta produkter. Også Baskerne registrerer en økt betalingsvillighet for lokal mat og har som oss behov for bedre markedsføring og distribusjonsopplegg. De la videre vekt på at hele verdikjeden bør dra nytte av den tilleggsverdien fjellmat genererer.

P1000351
Kjøttfarm i Baskerland. Hanndyr blir skilt fra flokken etter 6 mnd.
P1000342
Besøk på kiwiplantasje. Rensing av kiwi.

Under besøket i Baskerland fikk vi også delta på studieturer og bli kjent med ulike produksjonsopplegg og utfordringer for fjell-landbruket der.

Workshop om markedsstrategier.

Norsk Seterkultur ved Katharina var invitert til å holde et innlegg på en av ni workshops. Denne workshop tok for seg markedsstrategier, og innlegget til Norsk seterkultur la fram prosjektet sitt “Merking av seterprodukter” Branding products from dairy summer farms. De andre innleggene på denne workshopen var Creation and implementation of an interprofessional group branding with “mountain” classification for pork meat in France. Project of the “Mountain Origin” brand. Bruno Dounies, Mountain Pork Association (APM) (France)  og Food & Biodiversity – development & research, Fergus Younger, Project Manager, Scottish Agricultural Organisation Society, (Scotland, United King 

Se presentasjonen til  Norsk seterkultur bilbao

cross