Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Ku&Klima

17. feb 2015

KU & KLIMA
4. mars 2015 SEMINAR Litteraturhuset,Oslo

Anita Idel fra Tyskland er veterinær og forfatter av boka «Die Kuh ist kein Klima-Killer!» Med foredraget Kyr, klima og matproduksjon vil Idel, sammen med et bredt sammensatt panel, sette diskusjonen opp mot norske forhold og se hvilke implikasjoner temaet kan få for norsk landbruk.

kuklima

  • 11.00 - 11.15 Velkommen ved ordstyrer Regine Andersen, Oikos
  • 11.15 - 11.30 BERAS - erfaringer fra kretsløpsjordbruk, Emil Mohr, Debio
  • 11.30 - 12.30 Kyr, klima og matproduksjon, Anita Idel
  • 12.30 - 13.15 Lunsjpause
  • 13.15 - 13.45 Kommentarer fra panelet, Rose Bergslid, Bioforsk Økologisk – Aril Hermstad, Framtiden i våre hender – Emil Mohr, Debio – Trond Qvale, Horgen Gård
  • 13.45 - 15.00 Spørsmål, samtale, salen, panelet og Anita Idel KLIMA

Seminaret er GRATIS, på engelsk og det vil ikke bli servert lunsj.

ann

Arrangører: Oikos, Fagforbundet, Debio, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

cross