Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Stor variasjon i tilskotet til setring

30. jul 2015

Oversikta over tilskot til aktiv setring, slik det var utforma i 2014 (gjeldende også for 2015), viser stor variasjon fra fylke til fylke. Tilskotet er del av de regionale miljøprogramma (RMP), og det er altså ulike prioriterer fra fylke til fylke. Tilskotet til setring har bidratt til at setre har kommet i aktiv drift igjen i fleire fylker, og å holde tilkotet oppe og gjerne øke det, er ei "kampsak" for Norsk seterkultur - og heldigvis også for mange støttespillere. Uten seterdrifta vil norsk natur og kultur bli mye fattigere!

Finnmark: Kr. 3.500,- pr. deltaker i fellesseter. min 6-8 uker.

Troms: Kr 20.000,- pr. enkeltseter, 30.000,- pr. fellesseter. Min 4 uker

Nordland, Aust- og Vest-Agder, Østfold, Vestfold og Oslo/Akershus: Ingen tilskuddsordning til setering.

Nord-Trøndelag: Kr. 25.000,-pr seter 4-6 uker. Kr. 30.000,- dersom videreforedling og/eller besøksseter.

Sør-Trøndelag: Kr. 45.000,- for enkeltseter, 30.000 for fellesseter. Tillegg kr. 12.500,- ved kommersiell foredling.

Møre- og Romsdal: Kr. 30.000,- pr. seter. Min. 4 uker. Kr. 50.000,- ved kommersiell foredling og utsalg på setra.

Sogn- og Fjordane: Kr. 19.000,- til seter med mjølk i min 4 uker, 29.000 der mjølkeproduksjon er min 6 uker.

Hordaland: Kr. 25.000,- pr. seter. Min 4 uker. Tillegg for foredling med direktesalg: kr 15.000,

Rogaland: Kr. 25.000,- pr. seter. Min 4 uker. Seter, fjellgard uten mjølkeproduksjon kr. 10.000,-

Telemark: Kr. 40.000 pr. seter. Min 4 uker. Vilkår om min 50 % utmarkesbeiting.

Buskerud: Kr. 35.000,- pr. seter. Min 4 uker.

Hedmark: Kr. 42.000,- pr. seter. Min 4 uker.

Oppland: Kr. 30.000,- for min. 4 uker mjølkeproduksjon. Kr 38.000 for min. 8 uker mjølkeproduksjon. Fellesseter får kr. 33.000(4 uker) og kr. 41.000 (8 uker). Tillegg for kyr/geiter på utmarksbeite kr. 575,- per ku og kr 115,- per geit.

 

cross