Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Seminar om klima, landbruk og interessekonflikter

9. aug 2015

Hva er bærekraftig matproduksjon i beiteland?

NBS deltar i et nordisk klimaprosjek, finanisert av Nordisk Råd, med tittel:

Pathways to a Nordic food system that contributes to reduced emissions of greenhouse gases and air pollutants

Gjennom prosjektet har man I økende grad satt fokus på å se det nordiske landbruket i lys av ulike globale utfordringer.

Klimautfordringene er globale og en av verdens øvrige store utfordringer er sult og fattigdom. Det nordiske landbruket og forbruket kan ikke løsrives fra disse globale utfordringer siden vi i stor grad importerer mat og innsatsfaktorer til matproduksjonen vår.

Siden  det er knyttet betydelige klimautfordringer til forbruk og produksjon av kjøtt oppstår mange interessekonflikter spesielt i et land som Norge hvor de naturgitte ressurser i stor grad er knyttet til produksjon av gress og beiter.

Vi ønsker gjennom dette seminaret å fokusere på ulike interessekonflikter knyttet til matproduksjon i et beiteland:

 

Mandag 17. august kl 10.00 – Ankomst og registrering - Kaffe

 • Kl. 10.30 – Kl 11.00 - Pathways to a Nordic food system that contributes to reduce emissions of greenhouse gases and air pollutants – Miriam Diana Marcus-Johanson - Air Pollution and Climate secretary in Gothenburg
 • Kl. 11.00 – kl 11.30 -  Den undødvendige sulten – presentasjon av boken med samme tittel, skrevet av  Aksel Nærstad (Utviklingsfondet) og Olav Randen , Internasjonalt Utvalg  NBS.
 • Kl. 11.30 –Kl 12.30 -  Eksporterer vi klimaproblemer ved bruken av soya fra Brasil? Mari Gjengedal– Spire
 • Kl 12.30 – kl 13.30 - Lunsj
 • Kl. 13.30 – kl 15.30  Beitebruk og  karbonfangst “The cow is not a climat killer” – Dr. Med. Vet.Anita Idel – Mediation & Projektmanagement Agrobiodiversität (Berlin)
 • Kl 15.30 – kl 16.00 – KAFFEPAUSE
 • Kl. 16.00 – 17.00 -  spørsmål og debatt
 • Kl 18.00 – MIDDAG

 

Tirsdag 18. august

 • Kl. 8.00 – kl 9.00 - FROKOST
 • Kl. 09.00 – kl 10.00 - Beitebruk og produktkvalitet - Håvard Steinshamn – forsker Bioforsk Økologisk
 • Kl 10.00 – kl 11.00 - Storfekjøtt, klima og bærekraft - Rose Bergsli – Bioforsk Økologisk
 • Kl 11.00 – Kl.12.00 - Beitebruk og biologisk mangfold som grunnlag for matproduksjon – Andrea Sofie Ellingsen Aasvang - Sabima
 • Kl 12.00 – KL 13.00  Lunsj
 • Kl 13.00 – Ekskursjon til seterbeiter.

 

Seminaret arrangeres på Aursjøhytta i Nesset Kommue, langs Ausjøvegen, en turistattraksjon med stupbratte veier opp Litjdalen og ned Finsetlia, mulighet til å besøke Aurstupet, Mardalsfossen og Torbuvollen. Fiskekort og båtleie.

Aursjøhytta er en betjent KNT hytte med over 50 senger i 2 – 4 mannsrom.  Man får overnatting med oppredd senger og frokost, lunsj og middag. Prisen blir kr. 2000,- for oppholdet  med lunsj, middag, frokost og lunsj, samt overnatting i 2-4 mannsrom og kaffepauser.

Påmelding til Stein Brubæk innen 10. august 2015.

Tlf 91563259

Mail : sten359@gmail.com

TRANSPORT:

De som kommer I bil kan enten kjøre om Sunndalsøra og opp Litjdalen. Det er 35 km til Aursjøhytta. Bomvei. Det er også mulig å kjøre om Eidsvåg, til Eresfjord og Eikesdalen.

Vi vil ha mulighet å hente både på flyplassen i Molde og fra buss på Sunndalsøra men da må vi vite det tidlig og samle flere for hver tur.

Stein Brubæk

Internasjonalt utvalg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag.

 

cross