Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Unik utstilling på fagseminaret på årsmøtet om seterlandskap - sett i fugleperspektiv

9. mar 2016

P1040284I forbindelse med fagseminaret på åsmøtet for Norsk seterkultur og Norsk Gardsost blir det satt opp en  utstilling med bilder fra setre  i Oppdal - tatt fra lufta.  Utstillinga «Fjellbeite - Oppdals spiskammers i fortid og nåtid» viser setre I Oppdal og er et samarbeid mellom fotograf Ludvig Killingberg, Landbrukskontoret i Oppdal kommune og Oppdal historielag.

 

Fotograf Ludvig Killingberg er hobbyflyger og har gjennom flere år fotografert Oppdals seterdaler fra lufta. Dette har resultert i et imponerende bildemateriale fra 100 av Oppdals setre der mange av disse vises på utstillingen. I dag er det 22 som driver aktiv melkeproduksjon basert på seterbeitene I disse områdene, og disse er her viet spesiell oppmerksomhet.  På bildene kan vi se årvisse endringer og beitemønstre på de ulike setrene -  fugleperspektiv

Med på prosjektet er også Oppdal bygdeallmenning som har bidratt både økonomisk og med en betydelig egeninnsats.

Utstillinga var vist første gang  27.10.15  I  kulturhuset I Oppdal.  Nå håper kommune på å få på plass et samarbeid som kan lede fram til ei seterbok for Oppdal. Det er landbruksavdelingen I Oppdal commune ved Gro Aalbu som har  bidratt til at vi nå får utstillingen til årsmøteseminaret.

For påmeldingskjema i word eller påmeldingskjema i pdf og brosjyre  brosjyre fagseminar

Dersom du ikkje får lasta ned påmeldigskjema kan du be om å få det tilsendt på ks@valdres.no

cross