Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Norsk seterkultur søker om beskytta betegnelse på setersmør

13. mar 2016

IMG_5948Norsk seterkultur ser med glede at det er økende interessen for genuine produkter fra fjellområdene. Samtidig ser vi at stadig fler lanserer produkter som fjell - eller seterprodukter uten av varen faktisk tilknytning til seter eller fjell. Misbruk av begrepene vil kunne svekke tilliten i markedet og dermed også konkurransekraft for seterbedrifter. Derfor søker vi nå MATMERK om beskytta betegnelse som setersmør.

Norsk seterkultur har i mange år arbeidet for å fremme seterkulturen med kultur, mat og opplevelser. Melkeforedlingen på stølen er basert på lange tradisjoner og er en viktig del av vår felles kulturarv som vi arbeider for å gi best mulig utviklingsvilkår. Vi har etterhvert også fått rikelig med vitenskapelig dokumentasjon fra Norge og Alpene på kvalitative forskjeller mellom seterprodukt og øvrige melkeprodukt.

Med bakgrunn i dette har Norsk seterkultur nå søkt MATMERK om beskytta betegnelse for tradisjonelt særpreg for ekte setersmør. Søknaden er en lengre prosess med i dialog med MATMERK før den sluttbehandles av Mattilsynet. Denne beskyttelsen kan oppnås for næringsmidler som har en tradisjonell karakter enten ved bruk av tradisjonelle råvarer eller tradisjonell produksjonsmåte. Vi ønsker å fremme næringsmidlets tradisjonelle karakter som primært er knytta til høstingskulturen knytta til setra. Grunnleggende tradisjonelle foredlingsmetoder skal ivaretas, men produksjonsutstyr kan variere så fremt dette ikke påvirker ønsket kvalitet.

 logo tradisjonelt

 

Hovedkrav, § 1       

-Næringsmidlets produktbetegnelse (navn) må i seg selv være særpreget og tradisjonelt, eller den må uttrykke næringsmidlets særpreg

-Næringsmidlet må enten være fremstilt av tradisjonelle råvarer, eller ha en tradisjonell sammensetning eller være produsert i henhold til den tradisjonelle produksjonsmåten

-Det kan kun søkes om beskyttet betegnelse for ett produkt av gangen.  Norsk seterkultur vil i første omgang søke om beskyttelse av setersmør. Dersom dette lykkes, vil vi ha innarbeidet prosedyrer som gjør det enklere å søke for andre aktuelle seterprodukter.

Styret i Norsk seterkultur har utarbeida forslag til kriterier for seterprodukter som oppnår beskyttet betegnelse. Kriterier og søknad er utarbeida i samarbeid med Norsk Gardsost. For tørrstoffandel fra kraftfor er det brukt same %-andel som er brukt for fjellprodukter i Sveits. Foringstabell for kraftorandel er utarbeida av TINE. Dokumentasjonsgrunnlaget for næringsinnhold i stølsmelk er gitt Bioforsk.

Sjekk merkekriterier og foringstabell for kraftforandel pr l melk

cross