Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Norsk seterkultur invitert som kunnskapsleverandør til FN FAO sin digitale plattform

3. mai 2016

FAO fjellI forbindelse med oppfølging av FN - FAO året for familielandbruket i 2015 er Norsk seterkultur invitert inn til å bli FFKP (Family Farming Knowledge Plattform) bidragsyter på den globale, digitale plattformen til FAO global digital platform. Det er særlig innenfor fjelllandbruket at Norsk seterkultur kan bidra med kunnskapsutveksling.

 

Hvem kan bli en FFKP bidragsyter?
Interesserte enheter som forskningsorganisasjoner, universiteter, frivillige organisasjoner, utviklingsorganisasjoner og bondeorganisasjonene er villige til å delta i prosjektet ved å sende saklig, bemerkelsesverdig, etterprøvbare (med sitert kilder) og nøytralt presenteres innhold.

Hvorfor bli en FFKP regelmessig bidragsyter?
Å bli en FFKP bidragsyter består i en gjensidig innsats for å samarbeide og arbeide sammen for å identifisere muligheter og åpninger for å fremme en dreining mot mer likeverdig og balansert utvikling. En sterk koalisjon av bidragsytere som deler sin kunnskap representerer selve grunnlaget for dette initiativet. Ved å bli med på kunnskapsplattformen  deltar vi i et globalt initiativ, dele kunnskap, løsninger og handlingsorienterte initiativer rundt om i verden, noe som gir synlighet og  kan bli et utstillingsvindu for eksempel publikasjoner, artikler, case-studier , prosjekter, etc., arrangementer og initiativer ledet i et forsøk på å øke bevisstheten om problemstillinger knyttet til familielandbruket.

Sidene til FAO finer du her:

http://www.fao.org/family-farming/en/ )

cross