Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Norsk seterkultur søker om å få beskyttet «setersmør» og reagerer på falske «seter-» og «fjell-»-produkter.

Les saka på matindustrien.no

sb216Ny utgåve av Seterbrukaren byr på allsidig fagstoff og seteromtalar. I tillegg er det lagt ved giro for betaling av medlemskap og abonnement. Medlemar og abonentar gir laget økonomi og slagkraft, så vi håpar alle betaler – og at mange gjerne slår eit slag for å verve fleire til innsats for seterkulturen. Ta gjerne kontakt om nokon ønskjer tilsendt fleire blad for å reklame for NSK og seterdrifta.

cross