Herdalsetra
Fra Herdalsetra
Ranja og Lillebror Vasaasen i gang med pultostproduksjon
Ranja og Lillebror Vasaasen i gang med pultostproduksjon

Forfatter Helge Hagen fra Brumundal har i november publisert en ny bok om pultost. Han har i boka forsøkt å finne fram til samtlige pultostprodusenter i landet. I denne boka finner du små og store produsenter presentert, og stoff om pultosten generelt.

Pultost har bare en promille av Norges forbruk av ost. Men pultostens kulturhistorie, opphav og metodikk har helt andre dimensjoner. Her er pultosten i en særstilling i Norge og verden. Avdøde professor og kulturhistoriker Ragnar Pedersen fra Hamar betegnet pultost som Innlandets best egnede profilelement.

Denne boka er skrevet og utgitt som en hyllest til en av verdens eldste, minst spiste, rareste og beste oster. Når den er god. Da er pultost osten for kjennere.

Pultost er verneverdig og kan bare vernes gjennom høyere forbruk samt spredning av kunnskap og entusiasme.

Av alle verdens land finnes pultost bare i Norge. Og boka du leser baksideteksten på akkurat nå, er verdens eneste bok om pultost.

Det er sagt at pultost er osten som går. Men hvor går den?

Håpet er at kan denne boka kan bidra til å gi pultosten et oppsving. Og at akkurat du blir en matglad pultostnyter – hvis du ikke allerede er det.

 

Norsk seterkultur får mange gode tilbakemeldingar om jobben organisasjonen gjer for seterdrifta, og på facebook manglar det ikkje på ”likes”.

Skal organisasjonen ha ressursar og tyngde til å oppnå meir, så trengs det medlemar – både aktive seterbrukarar og støttemedlemar.

Så bli medlem!

Seterbrukar nr 3 - 2016
Seterbrukar nr 3 - 2016

Siste utgåva av Seterbrukaren i 2016 er snart klar, med variert seter-stoff frå inn- og utland, seteromtalar, fagartiklar og glimt frå fleire arrangement med innslag av stølskultur. Minner om at neste utgåve skal ut i mars 2017, og vi oppfordrar om å sende oss stoff til bladet – både ord og bilete, og tips oss gjerne om setre som fortener omtale og anna aktivitet rundt om i ”seterlandet”. Ta kontakt på seter@seterkultur.no

cross