Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Ny utgåve av Seterbrukaren like om hjørnet

4. nov 2016
Seterbrukar nr 3 - 2016
Seterbrukar nr 3 - 2016

Siste utgåva av Seterbrukaren i 2016 er snart klar, med variert seter-stoff frå inn- og utland, seteromtalar, fagartiklar og glimt frå fleire arrangement med innslag av stølskultur. Minner om at neste utgåve skal ut i mars 2017, og vi oppfordrar om å sende oss stoff til bladet – både ord og bilete, og tips oss gjerne om setre som fortener omtale og anna aktivitet rundt om i ”seterlandet”. Ta kontakt på seter@seterkultur.no

cross