Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Bli medlem!

15. nov 2016

Norsk seterkultur får mange gode tilbakemeldingar om jobben organisasjonen gjer for seterdrifta, og på facebook manglar det ikkje på ”likes”.

Skal organisasjonen ha ressursar og tyngde til å oppnå meir, så trengs det medlemar – både aktive seterbrukarar og støttemedlemar.

Så bli medlem!

cross