Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Fagsamling om helseeffekter og kvaliteter ved rå melk

6. feb 2017
Norsk Gardsost har fått en av de fremste kapasitetene på effekten av rå, ubehandla melk, Ton Baars fra Raw milk institute til å fortelle om helseeffekt og kvaliteter og hvilke tiltak er gjort i Tyskland og andre europeiske land for å kunne tilby rå melk i markedet. Tirsdag 7. kl 12.00-16.00 mars belyses temaet i Landbrukets hus, Oslo.
 

Innlegg og diskusjon ved:
-HOD Helse og omsorgs departementet/ Folkehelseavdelingen/ Mattilsynet
-Oikos - Hvorfor merker vi nå en økt etterspørselen etter rå melk og hvem er forbrukeren/hvem er det som etterspør?

-Biologisk-dynamisk forening og Arild Grøndahl, Grøndalengård: «Hvordan kan vi som melkebønder på best måte imøtekomme den økte etterspørselen etter rå melk på en trygg måte»

-Melk.no, Matmerk og faglaga ved Bondelaget og Bonde og Småbrukarlaget er invitert til å komme med innlegg.

Møtet er åpent for alle

Meld deg på til Kathrin på epost: norskgardsost@gmail.com innen 25. februar 2017.


 

cross