Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Årsmøte og fagsamling 13.-14. mai 2017

16. feb 2017

Norsk seterkultur skal i år legge årsmøtet til Brimi sæter. I den forbindelse vil vi også ha en åpen fagsamling om seterdrift. Dato for fagsamlingen blir 13. og 14. mai. Fokus på fagsamlinga er beite- og mjølkekvalitet på setra. Vi vil også få innblikk i drifta på Brimi Sæter, og hva det har betydd for garden som helhet.

Hensikten med samlingen er å øke kunnskapen om rett utnytting av beiteressursene og melkekvalitet på seterbeitet. I programmet prøver vi å få NORDSØK på Tingvoll/Landbruk Nordvest fra Møre og Romsdal til å fortelle om tiltaket «Økt og bedre beiting», TINE til å fortelle om melkekvalitet og celletall på utmarksbeite, og seterbrukere selv til å fortelle om deres erfaringer med seterturisme, økonomi og nettverksbygging.

Les mer om Brimi Sæter her: http://www.brimi-seter.no/

Hold av datoen!

Mer info om årsmøtet kommer

cross