Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Tid for eit ”seterbibliotek”?

17. feb 2017

Dei mange bøkene og hefta om tema knytt til stølar og seterkultur fortener å bli samla i ei oversikt. Norsk seterkultur har gjennom åra presentert seterlitteratur i Seterbrukaren, men no er det på tide å samle informasjon om denne bokskatten. Arbeidstittel kan vera ”Seterbiblioteket”.

Seterkulturen har nesten sin eigen ”bokhaust”. I allefall er det gjennom åra gjeve ut ei rekkje bøker om setre og stølar, om historia, driftsformene, landskapet , biologien, poesien, musikken.

Stadig kjem det nye bøker med slike tema, og fleire er under arbeid. Sameleis fleire nettbaserte publikasjonar. Norsk seterkultur ynskjer å synleggjera dette, for å ta vare på historia men også for å inspirere til at stølsdrifta skal ha ei framtid. Lista nedafor er berre førebels, så vi oppmodar om å fylle på. E-postadressa seter@seterkultur.no tek i mot!

 • Sætrane under Nibba, Sykkylven sogenemd 2011, om sætrane til Aure og Grebstaddalen i Sykkylven.
 • Sætrar under tinderad, Velledalen sogelag 2003, om sætrane i Velledalen, Sykkylven.
 • Til seters, Setrar i Norddal, Valldal Bygdekvinnelag 2012.
 • Setrar i Hornindal, Kjell Råd 2008
 • Sæterliv i Voldafjell, 1 og 2, 1999 og 2006.
 • Støl og stølsliv i Hemsedal, Hemsedal Historielag og Hemsedal Mållag 2002.
 • Seterliv, Karoline Daugstad og Svein Sæter, Det norske samlaget 2002.
 • Stølar og stølsliv i Luster kommune, Kåre Øvregard, Skald forlag 1999.
 • Stølsdrift i Nes i Hallingdal, Marit Holme Mehlum, Lokalhistorisk forlag 1995.
 • Seterbok for Åsskard, Bernt Bøe, Åsskard grunneigarlag 1995.
 • Til seters med Marit, Arvid Møller, Ansgar 1988.
 • Setra, et bygningsmiljø i fare, Landbruksforlaget 1976.
 • Å jeg vet en seter, Vera Gjersøe, om Christian Saxlund 2004.
 • Seterdrift i Finnmark, magistergradsavhandling av Sonja Westrheim 1978.
 • Eg gjekk meg opp til seterli - stølsliv i poesi og prosa, Den norske bokklubben 1981.
 • Seterliv, Den norske turistforenings årbok 1956.
 • Seterliv og seterstell, Maihaugens setergrend, Anders Sandvig 1942.
 • Til seters, Norsk seterbruk og seterstell, Lars Reinton 1969.
 • Fra meieridrift og seterliv, 1 og 2, Ludvig Funder 1945. Lærebøker i melkestell.
 • Budeiboka, N. Ødegård 1901. Sjette opplag, syttende tusen!
 • Norsk sætertradisjon, Svale Solheim. 1952.
 • Sæterbruket i Noreg 1, Sætertypar og driftsformer, Lars Reinton 1955.
 • Sæterbruket i Noreg 2, Sætra i haustingsbruket og i matnøytsla elles, Lars Reinton 1957.
 • Sæterbruket i Noreg 3, Lars Reinton, tre standardverk for norsk sæterbruk,1961.
 • Stølsdriften paa Vestlandet, meierimester J. Grude, Det Kgl Selskab for Norges Vel 1891.
 • Mellom romantikk og realisme. Om seterlandskapet som ideal og realitet, Karoline Daugstad, Senter for bygdeforskning. Rapport nr. 16/99.
 • Magnillsjøan, Per Hvamstad. Magnillsjøan Setersameie, Nordøsterdalsmusea og Per Hvamstad, Tynset 2008.
 • Gammelsetra 2014 – 40 år med ungdommeleg seterdrift. Grøvudalslaget og Stiftelsen Gammelsetra 2014.
 • Kvenndalen. Historie – kulturlandskapet – folket, Torbjørn Polden, Erling Myrbostad og Lars Steinar Ansnes. Stangvik Historielag.
 • Setrane i Lesja i teikning og tekst, Per Einbu og Arnfinn Kjelland. 1988.
 • Sætrin på Raphamn gjennom 250 år, Knut Eidem, 2006.
 • Gåla seter – fra fortid til nåtid,  Ole Messelt Drangsholt og Unni Elisabeth Bernt, 2015
 • Staular og staulsliv i Rauland. Gunn Gardsjord (red.), 2008
 • Seterbruket på Hedmarken. Ragnar Pedersen, 1971.
 • Svartdalsheiane – staulshistorikk frå Svartdal og Åmotsdal, Trygve Nes. 1998.
 • Til stuls på Sauheradfjella, Thorbjørn Wahlstrøm, 2013
 • Mosdalen: beitebruk og seterdrif, John P. Moe, 1980
 • Setrer og seterliv i Tylldalen og Brydalen. Ragnhild Øverby (red.), 1986.
 • Seterdrift i Sandsvær. Gerd Næss, 1992.
 • Seterbok for Todalen. Bernt Bøe, 1999.
 • Seterlandet. Ragnar Frislid, 1993.
 • Støylar i Gimmestad og Hyen sokn, Kjell Råd, 1999.
 • Stølsdrift i Nes i Hallingdal. Marit Holme Mehlum, 1995.
 • Seterdrift i Nordfjord: Frå full drift til nedlegging, Jon Tvinnereim, 1997.
 • Fäbodväsendet – Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem, Jesper Larsson 2009 - Eit svensk standardverk om svensk seterhistorie.
 • "Ysta ost og kjinna smør" Gamle setrer og seterliv i Heidal av Arvid Møller.
 • Fra seter til gård, Bjørn Hougen 1947.
 • Norske sæternamn, Olav Tveito. 1949.
 • Rindalssetre, samla og redigert av Lars Nergård, Rindal Heimbygdelag 1983.
 • Seterbruket på Nordmøre, en studie av seterbruksformer i ytre og midtre strøk. Marit Holme Mehlum, Nordmøre Museum  2000.
 • Seterdrift på Nordmøre. Seterdrifta på Midtre Nordmøre, Edv, Vatn, Årbok for Nordmøre Museum 1996.
 • Setrane i Surnadal, Hans Hyldbakk, 1975.
 • Setre på øst- og sydsiden i Oppdal, Per Forbregd, udat.
 • Sæterbruket på Nordmøre, Hans Hyldbakk, Årbok for Nordmøre (Nordmøre Historielag) 1940/41.
 • Søyådalen, Utmarkshistorie frå Eidet, Torbjørn Polden, Erling Myrbostad og Lars Steinar Ansnes. Stangvik Historielag 2015. Torbudalen, Red. Gustav Haarstad, Torbudalen Hyteeierforening 1991.
 • Trollheimen, bd. 1 Folldalen og Vindøldalen, bd. 2 Østlige områder, bd. 3 Gjevilvassdalen og Innerdalen, Harald E. Folden 1997, 1998, 1999.
 • Vålasjø-sætrene. Ei sætergrend i Sel kommune, Mathias Bergum, Aud Sandbu, Kolbjørn Mæhlum, Peter Sandbu og Ola Blekastad (sætereigarar/redaksjon?) udat.
 • Åmotsdalen, 3 hefter: 1. i fortid og nåtid (2000), 2. Folket og tuftene (2001) og 3.
  – Fra dal og fjell (2005), Storskrymten Spaserklubb.
 • SETERLIV OG BYGGESKIKK - Bruk, vern og vedlikehold av setrer i Os i Nord-Østerdalen, Amund Spangen.
 • Til støls på Aurdalsåsen, en historisk vandring. Forfattere Tove Skjelstad og Odd Sagbråten. Eget forlag Tove Skjelstad. Aurdalsåsen ligger på åsen ovenfor Aurdal i Oppland.
cross