Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Sjå filmen til Norsk seterkultur

3. apr 2017

Stølsdrifta kan vanskeleg beskrivast for ein som ikkje har vert der. Livet med dyra på fjellet gjev mange sanseintrykk som vanskeleg kan forklarast med ord. Derfor har vi nå utarbeida ein eigen film om seterdrifta. Denne syner litt av livet på ein geiteseter. Filmen er utarbeida av  Petter Napstad

Petter Napstad er utdanna på Kunstakademiet i Oslo, med tilleggsutdanning frå Nordland kunst- og filmskule i Kabelvåg. Han har deltatt på fleire utstillingar og festivalar, mellom anna Tromsø internasjonale filmfestival og Kortfilmfestivalen. I 2016 avslutta han to-årig agronomutdanning ved Sogn Jord- og Hagebruksskole. Livet i Aurland gav mange fine filmmotiv, ikkje minst her frå geitesetera i Flåmsdalen der denne filmen er teke opp!

Sjå filmen her: film

cross