Herdalsetra
Fra Herdalsetra

FN-FAO med global kunnskapsplattform om familielandbruket

15. jun 2017

I 2014 var det FN-FAO år for familielandbruket - International Year of Family Farming (IYFF). Mange familiebruk er knytta til fjell, og mange utfordringer er like verden over. I løpet av året utkrystalliserte det seg derfor et behov for en felles, global kunnskapsplattform om temaet familiebruk.

Den digitale kunnskapsplattformen skulle dele informasjon og kunnskap om viktige temaer om familielandbruk over hele verden. Plattformen er nå i drift og representerer en av de viktigste og langvarige legatene i IYFF 2014, som en verdensomspennende referanse for å legge til rette for et faglig grunnlag for beslutninger om familieoppdrettspolitiske prosesser.
FFKK (Family Farming Knowledge Platform) samler digitalisert kvalitetsinformasjon om familiejordbruk fra hele verden, herunder nasjonale lover og forskrifter, offentlige retningslinjer, beste praksis, relevant data og statistikk, undersøkelser, artikler og publikasjoner. Den integrerer og systematiserer eksisterende informasjon for å gi kunnskapsbasert bistand til beslutningstakere, familiebønder, organisasjoner, utviklingseksperter, samt interessenter innen bærekraft. Ved å samle og systematisere så store mengder global informasjon og kunnskap, hjelper plattformen med å gi uttrykk for det enorme bidraget som familiebedrifter gir for å ta opp noen av de største utfordringene vi står overfor i dag; mattrygghet og behovet for bærekraftige matssystemer som opprettholder ressursgrunnlaget. Dette er spesielt viktig sett i sammenheng med klimaendringer endrede vilkår for framtidig matproduksjon. I tillegg kan brukerne finne all slags informasjon om FAOs arbeid i HQ og på feltnivå for å hjelpe i praktisk veiledning for familiebruk. FFKP er tverrfaglig innrettet for alle som er involvert i familielandbruk og rurale utfordringer: fra bønder og bondeorganisasjoner til regjeringer til universitetsstudenter.
FFKP gir mulighet for verdensomspennende bidragsytere og nasjonale myndigheter med spesielle fokusområder å samarbeide. For tiden omfatter plattformen mer enn 100 fokusområder som er utpekt av regjeringer og bidragsytere over hele verden. Initiativtakerne til dette er en sterk koalisjon av interessenter som ønsker å dele kunnskap
Bidragsytere og nasjonale myndigheter med fokusområder har en spesielt viktig fordi de bidrar med regelmessig oppdatering av databasen. På den måten kan den digitale kunnskapsplafformen bidra med relevant og oppdatert informasjon for alle brukere.
To år etter lanseringen i juni 2015 har FFKP-databasene mer enn 15 000 dokumenter og hatt ca 170000 treff/brukere!

Les mer på http://www.fao.org/family-farming/en/

cross