Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Les meire her

Foto: Svein Erik Ski

Frå uminnelige tider har folk ferdast i fjell og dal frå fjord til fjell. Mange av stigane er framleis bruk utan at vi kjenner det eigentlege opphavet. Riksantikvaren og DNT etablerte i 2012 eit samarbeid om å tilrettelegge historiske vanderuter. I 2018 er det opna for ti nye ruter. No er det Stølsruta i Valdres sin tur til å vere med! Tiltaket er støtta av Sparebanstiftelsen DNB.

-Sju ruter med ulike tema lagt til rette, og når det no er opna for ti nye ruter meiner vi at stølsdrift er eit rett tema, seier Ina Syversen frå VNK og Valdres Friluftsråd/Valdres Natur- og Kulturpark. - Andre ruter har tema som Flykningeruta, Finnskogrunden, Brudleruta, Telegrafruta, Jacobinerruta med meir. Når det no var ynskje om ei stølsrute var Valdres eit naturleg val. Sidan stølsvidda i Nord-Aurdal og Vestre Slidre no vert definert som nasjonalt verdifult kulturlandskap var det naturleg å legge ruta hit, seier Ina. (mer…)

 Programmet er no klart for fagsamlinga 2018. Vi veit at det er dårleg fatt med seterdrifta i Noreg. Berre 1 % av setrene er i drift, og desse leggast ned i takt med avvikling og modernisering.  På samlinga vil sjå nærmare på seterdrifta med utfordringar og moglegheiter. 

(mer…)

Utdeling av seterprisen 2017

Norges Vel etablerte i 2001 en egen Seterpris til seterbrukere som hadde utmerket seg for seterdrifta.  Ordningen ble avviklet i 2006.  I fjor tok Norsk seterkultur opp igjen tradisjonen. Prisen 2017 gikk til Brimi sæter. Nå vil vi gjerne ha innspill på kandidaten 2018!

Seterprisen skal deles ut årlig til en eller flere personer som har gjort en ekstraordinær innsats for seterdrifta i Norge. Formålet med prisen er at den skal være en påskjønning til ildsjeler som har gjort en stor innsats for å sette seterdriften i fokus. Noen av kriteriene er at innsatsen kan være innenfor tradisjonell drift, foredling på setra, seterbasert næringsutvikling, forskning og publisering av vitenskapelig materiale eller formidling av stølskultur. Fagjuryen er satt sammen av en representant fra TINE, Norsk bygdekvinnelag og Norsks seterkultur.

Det er mange seterbrukere som fortjener en slik pris, sier leder i Norsk seterkultur, Hans Bondal og oppfordrer alle til å fremme forslag til kandidat. Mange av hatt gleden av å oppleve prisverdige seterbrukere som bidrar med gode opplevelser, kunnskap og kvalitetsmat. Dette er en viktig del av landbrukskulturen som vi nå vil gi litt ekstra oppmerksomhet.

Prisen 2018 deles ut på Gol 10. mars i forbindelse med fagsamling om seterdrift

Fra 2001-2006 utdelte Norges Vel seterprisen. De som har fått denne tidligere er

Har du forslag til kandidat eller vite mer om seterprisen og fagsamlinga til Norsk seterkultur, send mail til seter@seterkultur.no eller send brev til Norsk seterkultur, 6214 Norddal

Norsk seterkultur legger  årsmøtet 2018 til Gol, Pers hotel 11. mars. I forkant av årsmøtet, 10. mars, blir det en åpen fagsamling.  I år vil vi sette søkelyset på framtidsutsiktene for setra med utgangspunkt i NIBIO-rapporten og «Hvordan står de til på setra» som sier at bare en % av setrene våre er i drift!

Vi vil også ta for oss tema som beiteressurser, mekanisering og rekrutering. Kari Stensgård fra NIBIO kommer og forteller om rapporten. Les mer om rapporten her. Vi håper også å få med oss Yngve Rekdal eller andre fra NIBIO som jobber med fjellbeite. Valdres Natur- og Kulturpark bruker stølsdrift aktivt i merkevarebyggingen. Merkevaresjef Henning Wangsnes kommer for å fortelle oss hvorfor.  Og så håper vi at vi får anledning til å bli bedre kjent med Budeienettverket og seterbrukere i Hallingdal!

Fagdagen runder vi med en workshop Stølsdrift 2030. 

Velkommen til en helg med inspirasjon og faglig påfyll!

Du kan melde deg på ved å fylle ut dette sjema: Påmelding fagseminar og årsmøte Norsk seterkultur  og sende det til ks@valdres.no eller kontakt 99009584

Merk Påmeldingsfrist 1. februar.

Saker til årsmøte skal være inne tre uker før årsmøtet

Foreløpig program kan du laste ned i denne linken:  Brosjyre fagsamling seterkultur 18_4

Info om Pers hotell her: http://www.pers.no/

Interregprosjektet ”Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper” arrangerte workshop på Austkil i Stjørdal 28.- 30. november. Norsk seterkultur deltar i prosjektet. Samlinga omfatta et mangfoldig program, som også inkluderte at deltagerne presenterte bedriftene og produkta sine – og det ble anledning til å arbeide med egne forretningsideer. For mer informasjon se bloggen til prosjektet: http://blogg.sh.se/biologiskt_kulturarv/

cross