Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Årsmelding og årsmøtesaker er tilgjengelege på web

21. feb 2018

Vi ser fram til fagsamling og årsmøte den 10. og 11. mars på Gol. Årsmøtesakane er no klare og kan lastast ned frå denne sida. Nytt i programmet er at vi også får med oss Silje Strøm frå Alliansen ny landbrukspolitikk som også tek for seg seterdrifta i arbeidet med ny landbrukspolitikk.

Du finn oppdater program om samlinga Her

 Sakliste årsmøte

Årsmøtesaker 11. mars 4-10

Årsmelding Norsk seterkultur17

cross